Back to collection

Book of Zhou 周書

卷13 列傳第5 文閔明武宣諸子 Volume 13 Biographies 5: Princes of Wen, Xiaomin, Wu, and Xuan

Click on any word to see more details.

武宣諸子
 文帝十三夫人世宗後宮皇后皇帝文宣皇后高祖齊王後宮孝王越野別有

 孝經》、《論語》、《毛詩》。世宗禮記》、《尚書十六武邑魏文帝保定元年追贈使持節國大將軍大司馬大都諸軍青州刺史萬戶世宗第三建德大象隋文帝

 一千武成蒲州大將軍衛國萬戶保定雍州司空)〔刺史綏德大將軍淳于明徹不利投江

 高祖母無賴執政免黜齊王冢宰大司馬戎馬威權:「兄弟長幼有序寧可下列?」司徒

 建德高祖東宮使所居稱意佛寺齊王:「兒女成長。」:「一身兒女!」雲陽京師舉兵尉遲閉門不得》。荊州獲之庶人異志及其

 聰穎屬文庾信正平一千武成趙國萬戶保定益州建德元年司空大司馬雍州大軍三軍高祖步騎汾州東夏行軍齊王稽胡太師大象元年五月萬戶徵招

 隋文帝入朝殿隋文帝社稷隋文帝寢室親人左右而立兵刃之間後院壯士隋文帝從者隋文帝隋文帝漿不為隋文帝降階耳語:「形勢。」隋文帝須臾後事謀反及其永康文集

 孝王武成萬戶大將軍益州建德冢宰稽胡行軍齊王自號天柱據守河東攻破斬首元年二月隋文帝

 武成萬戶保定刺史三司使突厥皇后大將軍秦州公田宜陽九城建德大軍班師大軍千里雍州太傅大象元年五月濟南萬戶京師隋文帝專政世子

 越野武成越國萬戶大軍大軍拜相元年冢宰汾州稽胡)〔諸軍討平大象元年太保萬戶京師隋文帝

 果決善騎射武成代國萬戶元年大將軍建德十四諸軍荊州刺史政績高祖刺史分明不可奉上處事如此

 節儉不過資產左右以為從容:「君子。」益州高祖以為淑妃尤為後主所幸齊平聲色即位大象元年潞州上黨郡萬戶隋文帝及其世子公轉

 武成萬戶十月建德大象隋文帝

 屬文武成萬戶大將軍建德行軍齊王稽胡斬首八千河陽元年元帥節度諸軍大象元年五月荊州新野萬戶隋文帝文章

 夫人厲王

 厲王保定萬戶建德大小諸軍刺史驕矜無軌信任諫止隋文帝

 明帝後宮

 保定建德華州刺史荊州司空大象雍州太師明年隋文帝傾覆泄漏

 建德大象冢宰隋文帝公德

 武帝皇后漢王王充

 漢王建德大象隋文帝丞相尊崇綜理方略太師隋文帝淮陽公道道義

 秦國建德冢宰隋文帝忠誠

 曹國建德

 王充建德封王

 建德封王

 元年封王隋文帝

 皇后皇帝)〔〕,皇甫

 )〔〕,大象封王

 大象封王)〔隋文帝

 史臣八百郡縣二世得失是非因循復古由著至當嘗試

 賢聖立德相反而已之前郡縣秦漢之後干戈日用難以垓下不可成周因時制宜為政之上長策且夫封疆賢能同歸非禮存亡甲兵不能靖亂是以更張然則列國非一群臣非一列國群臣重者立功輕者難以由此古今兵權安危

 太祖不暇人臣宗室長幼兵權海內國家磐石高祖遠圖皇嗣凶暴叔父同生莫不當年匹夫是以謀士王侯燎原悠悠邃古豈非

 使聖哲內外輕重親疎首尾相持遠近使足以扶危權力不能事業僥倖使赤子社稷久安可以勢能神器


全文中華書局一九七一年十一月周書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary