Back to collection

History of the Northern Dynasties 北史

卷三十五 列傳第二十三: 王慧龍 鄭羲 Volume 35 Biographies 23: Wang Huilong, Zheng Xi

Click on any word to see more details.


北史三十五

列傳第二十

玄孫五世曾孫叔祖

太原晉陽尚書僕射散騎常侍聰慧以為不為得志闔家龍年十四沙門匆匆子孫稱為受業西江陵叔祖故吏荊州從事刺史江陵土人舉兵克日州城江陵其弟荊州襄陽雍州刺史姚興如此

明元引見效力流涕天子動容:「混一車書席捲如此豈不?」城鎮明元太武即位南人不宜

龍王婚姻:「王家。」江東」。:「!」諸公司徒長孫不悅太武南人太武由是調久之樂安大中南蠻校尉安南大將軍長史荊州刺史起兵江陵司馬靈壽萬人項城班師王玄謨滑台將軍等同相持五十奇兵太武將軍賜爵滎陽太守長史十年農戰邊遠歸附萬餘

其後侵掠力戰友人:「頑鈍亡人之中不意儒生懦夫老子。」反間安南大將軍司馬太武:「不然齊人。」:「將軍相中自知風塵不足介意。」不行刺客二百一千反間有所使懷有叩頭:「不忍。」左右賊心將來:「死生安能仁義刺客。」寬恕

遭難流離伍子胥寄意房室布衣蔬食吉事舉動太子雅言:「。」帝王制度十八號曰》。真君元年使持節將軍副將功曹:「羈旅南人聖朝疆場效命誓願江陰不謂有心非唯后土短命歿河內州縣東鄉古墓而已結草。」南人安南將軍荊州刺史將士佛寺留守終身寶興

寶興少孤至孝尚書寶興:「將來所生。」監視:「。」後妻寶興從母寶興逃避未幾得出高車寶興從事秀才閉門人事將軍

孝文太和六十長女前將軍大中正始光州刺史受納中尉神龜左將軍兗州刺史沈滯所居司空西朝野權重吞併增廣舊居不肯以此

范陽夫家哀慟無已哭泣久之當時加以乞丐無已造次令人太保廣平抗禮尚書騎馬衣領小子盛服不足領軍使:「東海。」孝昌將軍金紫光祿大夫黃門將軍刺史一身

長子風儀清秀涉歷著作司徒長史崔鴻起居注將軍散騎常侍慰勞蠕蠕拾遺起居孝明孝經》,應詔》。:「濟濟王家兄弟。」司徒長史黃門

當時尚書琅邪黃門號曰時政侍中黃門宰相從容穿好事者太后臨朝天下徐州太后:「幽州黃門徐州一二好處。」兄弟交遊當時兄弟父喪莊帝兄弟相率奉迎河陰人才刺史三晉

知名為主簿散騎常侍使使尚書郎魏收魏書文宣禁止歲餘臨漳司馬本州大中孝昭給事黃門侍郎政事孝昭遺詔發言涕泗容色自絕百官莫不晉陽侍中形跡流涕武成忿戀舊散騎常侍高邑縣定律前後大獄御史晉陽吏部尚書刺史第二知名

好讀書太子舍人魏收有所遺忘不能舛誤大為博物舍人不得調隋文帝受禪著作去職在家齊書》,內史侍郎於是員外侍郎起居注

以上近代於是:「周官》:'四時。'明火聖人作法徒然有人洛陽世世不滅火色師曠晉平公使果然溫酒石炭木炭氣味不同以此理應先聖五木用功縱使百姓未能東宮不可不依古法。」龍顏指示群臣數百著作

保定壬午五月青州黃河以為改元至尊大興隨州刺史歷年二十大興·:「聖人受命先見。」未能虛發實屬明火仲夏明火天地既得受命允當先見

開皇青石成文至尊八方天心」。永州楊樹汝水神龜」。安邑鐵板皇始天年鐵券」。同州天子千年大吉」。以前》。何以符合何以神靈孔子不出不出圖書建德亳州周村大象元年汴水初見東方及至乘雲雲雨升天亳州周村至尊亳州天下明火東方至尊帝位崇陽西北升天天門

:「聖人不可得。」:「黃色六十正月龍陵。」。「聖人前後。「皇家五姓。「皇帝五聲。「黃色。「皇帝身長。「正月,《》,正月京師。「亳州所以至尊辛酉西方西方白色所以所以五者五帝一時伏法。「龍陵鄭玄」,人道天命。《:「。」鄭玄:「人形。」至尊不爽毫釐。《緯書又稱四百六十必然宗周三十

:「太平陰陽和合風雨會同海內太平不能平均陳留。」至尊陳留世子亳州天命海內太平風化十六皇帝陳留齊國:「天王陳留。」陳留其後皇帝周武帝亳州天子」,於是亳州刺史至尊陳留老子老子:「東南聖人。」東南童子相與:「老子前古東南主從。」及至亳州之下西北道教考校太平出於亳州陳留。《:「變為陽物。」鄭玄:「變為。」年以來遠近多變變為

五百未幾上書

·:「《》,西山。《二月施行難解萬物維持隨從。」《·》:「《六月有子》。五月東北西北地動。《十一月神人從中地動北方三十千里馬。」皆是。《二月二月皇帝。「施行施行天下。「難解當時解散。「萬物明天萬物。「宗廟宗廟神靈帝王。「」,。「維持維持天下。」隨從被服風化莫不隨從臣下。「西山至尊二月西山仁壽」,」,丁寧之至。「《六月六月至尊六月。「有子樂平公主皇帝子女內政。「》」,《之一陽氣。「五月東北」,「真人」,五月真人革命在此至尊謙讓逆天定州京師東北而言真人東北」。「大興城。「西北地動天意變動。「。「《》,十一月神人從中大亨至尊十一月亳州從中。「地動中山神人變動。「北方三十至尊北方亳州停留三十。「千里馬至尊。《是故作弄。「歷數

·:「。」《·:「承元無為開皇不絕皇后終始優劣。」。「北斗星所謂璿璣玉衡受命天象變動北斗