Back to collection

History of the Northern Dynasties 北史

卷三十六 列傳第二十四: 薛辯 薛寘 薛憕 Volume 36 Biographies 24: Xue Bian, Xue Zhi, Xue Cheng

Click on any word to see more details.


列傳第二十

五世端子從子弟子

河東曾祖尚書僕射冀州刺史安邑梁州刺史京都傾覆大志軍國籌略北海王猛同志友善桓溫入關:「江東秦國奇士。」:「友人。」:「久矣。」祭酒大志無成俄而苻堅委任平陽車馬以為不可河東數百至強相見強使主簿慷慨宣言:「死節。」:「當面。」宗室強兵慕容姚興遣使光祿大夫尚書尚書九十八國大將軍

多大由是豪傑姚興太子中庶子河北太守歸家劉裕相國平陽太守以北及長立功西將軍雍州刺史賜爵詣闕明元器重明年:「西長安主人。」務農千之褒獎刺史泰常未遂刺史

容貌魁偉高才博學劉裕記室參軍密報河東太守始光宜都東平百姓西將軍太守使持節秦州刺史山胡憑險太武南陽討平涪陵太延風化大行之後儒雅庠序詩書三農受業考試真君元年大官車駕臨幸前後中山後期見殺西將軍刺史

長子車轂本名太武器識真君擾動太武糾合往來賜爵永康太武駕臨散騎常侍文成西長公主駙馬都尉族叔徐州刺史歸順彭城豫州刺史西大將軍平陽兗州刺史南平太守征詣京師獻文親自太和河東光祿大夫

長子少有西大將軍河東懸瓠鎮將持節陽道將軍河北太守山河盜賊恃強憑險最為劫掠道路二十一時於是

豪爽賓客嬉遊洛州刺史太中大夫河南華州刺史

菩提河東太守長子好讀書秀才博士使主客河東太守西

長子頗有學業几案廷尉廷尉夏日廷尉秋分同異戲謔詞義可觀左丞肆行賜爵滄州刺史城陷華州刺史

揚州以軍御史散騎常侍集子

本名沙陀有志居喪篤學人事十七司空參軍賜爵平陰天下擾亂棄官歸鄉西周文大都崇禮龍門同行崇禮東魏東魏西宗親家僮日暮宗室家僮石城先有百家固守河東東魏賀蘭汾州刺史奇兵大軍便溺死器械周文汾州刺史勞問以為丞相府曹參弘農交城縣吏部郎中

權貴周文令名自居賢能遊子未嘗周文:「時務苟非不如曠職。」周文十六元帥不定周文:「長史。」對曰:「真才尚書右丞

馬瑙周文:「便。」已經不得[HT]而言:「為此可貴。」便文帝

近臣文帝踐極文帝告之以為正名天下然後文帝:「。」吏部尚書賜姓宇文有人其所司馬侍中大將軍三司

踐阼再遷戶部中大夫廢帝群臣頗具同異不悅刺史為政刺史地接鎮撫司馬赴任父老未幾有所加大將軍

聰明便不會聖人莫不慷慨立功明帝大夫後加

隋文帝受禪兗州刺史系囚數百剖斷旬日便囹圄空虛道力偽作高平郡守司馬既而主簿道力海陵郡守道力滿公私:「道力使。」道力此類神明兗州二水氾濫西良田轉運淮海百姓

天下太平博士泰山古跡封禪謙讓不許刺史衛尉大理名為稱職刑部尚書僕射相連因此由是械系檢校相州

漢王作亂刺史上官請援不敢引兵親人:「天下事未可知為人其所相攻?」朝廷貳心大理相州詣闕百餘除名嶺南知名

孝悌丞相參軍京兆安放世務恬靜酒肴終日孫女親友:「大丈夫聖明灼然文武所知勞苦居士退丘壑市朝怡然守道榮辱。」

宿後庭有人便:「不測得無。」:「小小。」:「。」文章周文追贈洛州刺史

渭南太守少孤養母好學有志虞城新豐開皇尚書虞部侍郎輿服四時珍味當世疾病監護喪事隆冬冒犯霜雪五百血流朝野傷痛視事0Щ?>どィ?R?br>丁艱簞瓢晚生詩禮》。先人貽厥負笈就業欲罷不能教義長成二十三官非聞達祿期頤精誠兄弟泣血既而不勝荼毒啟足使從先地下豈非伶俜如何可言未來便永別

有司文帝使弔祭無遺

兒時兒戲以為不祥乞食告之:「有名不過。」忽然不見終於四十二武安

少有節操篤志講習時務兄弟忿鄰里爭訟改悔主簿傾心並不本州從事河東太守兄弟當世終於長子知名

方正有理暗室終日莫不博覽精力過人至於前言所長哭泣行路家教不免主簿

太和十五著作于時孝文留心氏族正定士大夫解巾不過起家便著作彈劾孝文寬貸:「不能不何況?」將軍給事黃門侍郎散騎常侍如故

孝文所知太和將軍群臣之後陪侍帷幄晝夜時政得失動輒名位不受雅相:「自高非人。」羽林

朝臣海內人物:「世人?」對曰:「遠祖廣德漢朝世祖劉備陛下。」:「。」:「。」如此

二十三南征御史中尉宣武即位都督刺史追思其所遺愛將軍華州刺史車騎大將軍三司刺史知名

博學關中大將軍禮遇異志拜掃還鄉後果

北海作亂:「北海乘虛不能無成滅族。」近親河東太守城固平定退其事罹禍員外侍郎天光關西大行郎中關中平定賜爵莊帝疏遠社稷廣陵王高祖猶子茂親以為天人以為天光廣陵王:「?」於是首創光祿大夫散騎常侍舍人藍田縣侯爵轉授傷感侯爵不容轉授下詔撫軍雍州刺史所知

普泰正月乙酉舍人酒肴使:「堯舜上萬年壽。」:「平生萬國。」:「所謂!」便酌酒不得:「忠臣。」:「無窮。」:「草木昆蟲。」:「濟濟。」