Back to collection

Luxuriant Dew of the Spring and Autumn Annals 春秋繁露

卷四 王道第六 Scroll 4

Click on any word to see more details.

王道第六

  春秋而言王道元氣和順風雨景星見黃龍不正變天五帝三王治天下不敢什一而稅使敬長老親親使不過家給人足怨望忿怒之患強弱無讒賊妒疾之人修德美好髮銜不慕富貴毒蟲猛獸之下甘露風雨嘉禾鳳凰麒麟囹圄空虛衣裳四夷傳譯民情郊天山川以時泰山先帝天下諸侯土地所有宗廟盛服而後

  桀紂聖王之後宮室苑囿野獸刻鏤金玉文采聖賢孕婦以為誅求無已天下空虛群臣盡忠發兵不期孟津八百諸侯天下春秋以為天子微弱諸侯力政大夫不能度制法文諸侯背叛奉獻天子其父不能統理不能使無已臣下不能禁止沙鹿大雨大雨霣石退正月至於七月地震梁山彗星東方春秋以此悖亂孔子得失差貴賤王道天王以致太平不舉而已

  天王使來歸惠公不及天王世子王后失禮家父王人貿天王王室不能分為東西周先天不能不能不能不能諸侯得以篡弒無已臣下天子諸侯破滅天王貿大敗諸侯發兵宗廟社稷不能統理臣子法度不復威武不復晉文天子齊桓世子橫行中國天下八佾泰山郊天天子以此弒君三十二亡國五十二不絕所致

  春秋天子祭天諸侯社稷山川不在天子諸侯不得不得不得天子大夫不得天子不得天子不得天子大夫不得大夫不得廢置不以不以夫人不以天子不臣親近以來未有夷狄

  諸侯來朝得人得名出言諸侯大夫王道不得諸侯不得匹夫興師不得天子大夫天子大夫同罪八佾晉文天子桓公不見春秋內心不予諸侯春秋討賊不復趙盾臣子世子弒父公子而立不免齊桓晉文天子存亡會同桓公中國攘夷晉文天子諸侯奉獻天子春秋

  死節公子楚國惓惓春秋夷狄天王世子親親季子季子親親吳子刑人不可不得齊人無知明君正月臣子一日囹圉甲午迫脅南門不恤孔子:「君子。」大夫大夫專政諸侯會同為主春秋反之王道而已而後成約:「。」:「古者退。」:「婦人不在不下。」:「古者周公東征西國。」桓公:「。」宋襄公:「不成。」莊王:「古者穿不出君子不要從不不祥。」正色而立齊國春秋見天諸侯所以中國禮義夷狄未合中國所以吳王夫差宗廟社稷豈不哀哉無禮臺上群臣枝解宰人使趙盾趙盾晉獻公世子殺死國大楚平王無度父兄昭公昭公吳王舉兵大敗大夫大夫楚王所致無罪一朝大臣明年臣下晉國古者諸侯左右不虞出入民間閭里非人閔公婦人大夫魯莊公:「天下諸侯。」閔公:「。」「美惡。」閔公古者大夫所以貴賤相對婦人君臣使他國閔公閔公婦人婦人殺死春秋:「大夫不適無已不能使為伍一家五家:「亡者亡者。」使父母長老丘墓宗廟世世其先不足不勝殺戮國中春秋:「。」亡者非人貪財不顧宗廟社稷貪財所致春秋以此不虛不行不止靈王不顧谿滿不見靈王舉發楚國無罪楚國公子靈王父子自殺津澤相愛魯莊公宮室夫人弟兄夫人不慎自強自強不用:「無義。」吳王以為不可吳王吳國秦穆公百里蹇叔:「千里襲人未有亡者。」大敗反省假道:「相救。」春秋存亡可觀諸侯不得齊桓晉文奉上季子公子忠臣公子臣子臣子上下吳王夫差晉獻公楚昭王無義無罪貪財枉法驕奢淫佚犯上臣下公子無聲天下萬國受命臣下之至故道不能不能使由此未有未有貴賤君子

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary