Back to collection

Book of Han 漢書

卷二十九 溝洫志 Volume 29: Treatise on Rivers and Canals

Click on any word to see more details.

夏書洪水十三入門載車山行九州中國尤甚故道龍門華陰至于於是以為從來難以平地高地洚水至於大陸勃海三代

之後滎陽引河東南鴻溝西方漢川雲夢之際東方江淮之間五湖之間李冰穿成都皆可有餘百姓至於往往溝渠甚多

魏文侯西門豹令名曾孫襄王群臣飲酒群臣:「西門豹為人!」:「二百西門豹不知不智不興不仁!」於是河內民歌:「。」

其後使水工鄭國中山西北山三百鄭國鄭國:「數歲萬世。」以為使萬餘於是關中沃野凶年富彊諸侯鄭國渠

三十孝文酸棗於是大興

其後三十六元光瓠子東南鉅野使當時武安田蚡丞相河北無水收入:「江河人力未必順天。」以為是以不復

當時大司農異時關東六月渭水九百難處穿長安山下三百三月下民萬餘得以關中。」以為齊人水工數萬穿大便其後得以

河東:「山東西百餘敗亡甚多穿引河五千其中二百以上關中無異。」以為數萬數歲不利不能久之河東少府以為

其後上書御史大夫故道故道穿四百通渭皆可行船南陽百餘如此漢中山東無限便於巴蜀。」以為漢中數萬五百便不可

其後穿以東萬餘。」於是萬人穿徵引洛水鑿井四十往往井下相通東至自此穿龍骨龍首渠

瓠子二十尤甚封禪山川明年乾封使郭昌數萬瓠子於是用事萬里白馬群臣將軍以下負薪以為臨河不成

瓠子奈何浩浩洋洋不得無已鉅野正道蛟龍封禪安知何不泛濫不止吾人滿湯湯潺湲美玉蕭條何以萬福

於是瓠子河北舊跡無水

之後用事水利朔方西河西酒泉引河川谷關中汝南九江東海泰山穿萬餘通道不可勝言

鄭國渠至元三十六內史穿鑿鄭國:「天下所以五穀內史名山未知所以內史稻田地利使失時。」

十六太始中大夫穿谷口二百四千五百白渠:「何所谷口鄭國在前白渠衣食京師億萬。」

匈奴功利便宜齊人延年上書:「中國勃海地勢西北東南圖書地形水工高下大河如此關東無水北邊匈奴可以隄防士卒覆軍殺將原野天下匈奴百越萬世。」:「延年計議大禹聖人萬世神明。」

館陶分為東北清河勃海大河自然開通館陶東北水害兗州以南無水光祿大夫郭昌使水流貝丘隄防不能穿百姓清河

清河都尉:「下流兗州城郭所居卑下土壤輕脆所以大害分流不利獨一隄防不能霖雨旬日盈溢清河所在不能清河減損水害愛民地形穿流行七十餘年所居水力道里便宜大河非常郭昌穿河水故第貝丘百姓寒心穿修治然後。」丞相御史博士尚書功用以為盈溢所為用度不足

果決館陶平原濟南三十二十五萬餘室廬御史大夫對方疏闊切責自殺大司農調調謁者河南以東漕船五百丘陵七千使者使三十六:「校尉隄防河平元年為著六月長於計策用力光祿大夫二千石賜爵關內黃金。」

平原流入濟南建始大將軍王鳳以為丞相不肯不深不如水勢各異利害使不及如此不得民人流散盜賊無益大匠諫大夫乘馬延年破壞便宜延年計算功利足以分別是非有成。」六月黃金為著六月

上下。」使沒水不能

勃海清河河水三十一萬餘都尉丞相方略以為平原可決平原開通大河五百水道二十萬頃足以三萬以上。」以為東光以北相去二百河南平夷不可。」公卿谷永以為中國聖王圖書王道橫流災變。」陰氣一日之間江河滿溢所謂卑下日月朔望明天因而便不可欲求故跡穿水勢跳出沙土然後順天有成財力。」於是滿百姓可哀遣使

使治水隄防以東難以分明四海不可。」丞相司空刺史三河弘農太守能者

古者立國居民疆理土地川澤水勢不及卑下以為使秋水有所休息左右寬緩豈不:「使使。」隄防戰國百川自利卑下二十五河水西二十五有所肥美耕田無害聚落大水隄防城郭排水隄防數百步河西西北西山東山民居廬舍東山內黃太守廬舍其中所見白馬亦復其間前世河內使使西北使東北使西北昭陽使東北百餘西如此不得安息

冀州使河西大山不能泛濫期月:「如此敗壞城郭百姓怨恨。」大禹治水山陵龍門天地瀕河郡治萬萬及其無數數年山川使神人各處其所大漢萬里咫尺千載之上

穿冀州使得以聖人:「河水高於平地隄防不可以。」西十八高一河水七尺南郭高出百姓走上十三日水勢七十以東水門至今四十由是禁制滎陽足以水門勢必冀州水門穿東方北行三百西高地往往東方下水冀州西方河流不通作業