Back to collection

History of Jin 金史

卷一百十七 列傳第五十五: 徒單益都 粘哥荊山附:劉均 王賓附:王進等 國用安 時青 Volume 117 Biographies 55: Tudan Yidou, Zhan Gejingshan relative: Liujun, Wang Bin relative: Wang Jindeng, Guo Yongan, Shi Qing

Click on any word to see more details.


 不詳履歷延安正月行省徐州東方睢州大兵永州辛丑大兵不能即令長壽甲士大兵長壽紀律大兵萬人乙巳大兵南關以為京東行省來襲

 二月庚申大兵南城城中:「大兵南門!」不及三百力戰禦敵由是軍勢蕭縣土山五千既而亡命靈璧邳州

 仁厚大體軍民青州七百河間永州刺史軍政廢弛城中空虛六月丁巳草場作亂臥病不成起興同行左右妻子東面劉安國軍元帥城中壬戌山東尚書省甲士輕騎與其元帥節度使徐州

 宿州節度使為人宿以為城中小吏徐州將士內外相應宿甲戌夜半開門徐州妻弟劉安父子請益主帥不從:「國家將帥以資不能失重大事已去不暇改易城池以降外方!」即日官吏大兵不屈

 徐州海州宿州劉安海州以至於

荊山
 荊山不知其所大中亳州節度使正月己丑鄧至鹿邑西北五十鹿邑高昂太康道出縣令約同不支丁未是日亳州四百鎮安」,荊山城中大兵不暇四月城門

 五月得出往往不肯荊山將領所屬將領。「鎮安餘黨來歸反復朝廷盜賊荊山百餘,「鎮安將士設備掩殺殆盡荊山出走

 大兵亳州使乙巳大兵順天府同知順治党項妻子以為不屈樓上剛直將士臥病流涕遣人大罵無言荊山道路四月精卒以往疲弱反正渡河既而朝廷不得已節度使兵仗八月亳州未幾家屬大兵渡河不疑六月

:
 亳州觀察判官荊山大兵朝服, 妻子:「起身刀筆朝著頭顱如此假使十年何以先帝地下。」


 亳州進士曠達調主簿縣令尚書省鄉里興元正月亳州節度使荊山出走既而羸兵縣尉城中軍民節度使同知節度使節度使觀察判官不能渡河

 六月奉迎高安尚書世襲謀克鐵甲會計忠孝家屬口糧參知政事將士吝惜軍士以此等於樓上立功等第六十擐甲問曰:「見殺。」:「相公。」涕淚岸然不懼:「不過!」節度使節度判官觀察使節度使荊山間道汴京不受所有濟貧自勵本州節度判官白金不受一時

:
 宿州四月亳州反正武都應援步騎十萬不敵人間左軍不可大兵不能五月壬子退己未忠孝可否以為不可入關關中地利可恃蝦蟆西可恃

 五月甲子六月壬辰車駕:「不知毫不。」節度使便宜從事七月不敢

 軍士主將忌憚荊山才略並不免於


 本名李全餘黨歸順大元元帥山東尚書省興元六月徐州草場作亂元帥與其元帥節度使徐州宿州東面劉安徐州宿海州邳州海州既而

 北大宿大怒:「攻取何人受降。」劫殺海州元帥數百邳州山東宿主帥結盟金朝同德安國朝廷遣人:「用以反正兵力強盛國家極品不足。」未報萬人海州安國赤心歸國自知反復無可奈何於是金朝衣冠必得自此淮海之上

 未幾朝廷近侍三司平章政事元帥京東山東尚書省英烈難保忠臣」,完顏附屬改名鍍銀金印虎符世襲空頭山東便宜從事王妃使者猶豫未決使者所以封建宣言使者明日使者坐定:「大兵開陽內外夾擊此時大兵病死十七京城中興久矣朝廷今日。」既而朝廷顏色使者不以不可設宴使者

 鐵券虎符龍文弓矢封贈其父世襲玉兔同盟使者上將遣人不可大率:「環城攻擊可以有限大兵所以其後百里萬一不可解水道可以不守千里泥淖聖體豐澤不便鞍馬倉卒臣子雖然陛下莫如山東山東富庶甲天下西輿仰賴威靈傳檄陛下審察。」反復參議業已

 劉安:「朝廷出自。」世襲由是安有節制明德劉安山東宿勤王宿安國桃園下獄徐州將死:「尺寸國家封爵變亂無罪地下。」密詔徵兵東方聲言劉安前鋒親率徐州不出安國宿州安國安國不從龍山使劫殺徐州三月不能退漣水於是宿州西大兵不屈汝州防禦使

 既而軍食衣冠使相親軍民嚴刑亡者血流滿大元東平萬戶漣水渡河詭計漣水歸於浙東團練使甲午正月大兵敗走徐州求得馬尾

 形狀短小無須輕薄顧眄自矜將帥大體

 大元進士第一參議

 微服北軍通許義軍招撫官府京師二百防禦使項城縣令士卒二百泰和縣縣令五月八月宿州朝廷宿州節度使元帥輿儀衛奉迎東方不知朝廷八月使者任俠義理:「東方不知朝廷數月使者百姓感動不以聖旨撫慰稱制如何。」書生守規矩不敢宰相大哭明日徐州


 叔父濟州義軍萬戶叔父樞密院經歷東平頃之淮南龜山眾數

 元帥遣人:「良民扶老攜幼草莽官吏不明叛逆淮海親舊人情偷生寄食他國未嘗一日朝廷乞假邳州盱眙淮南往昔。」:「公等無罪建功全軍來歸吾人邳州吾人何不。《:'君子終日。'生還父母富貴終身後世與其羈縻異域?」其事十月榮祿大夫本處兵馬元帥宣撫使邳州樞密院:「邳州誠實來歸使宣佈往來官爵行間。」不得邳州

 正月二十五日夜西祿遇害樞密院朝廷不知西而已西詰問知青京東西滅口晝夜力戰不得東北出兵來襲攻城城中來犯