Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷五十 志第三十: 刑法 Volume 50 Treatises 30: Punishment and Law

Click on any word to see more details.

第三十刑法

聖人為人父母莫不崇敬防閑未然輕重五刑時而原野市朝奸宄禍亂由於淳樸增損折衷隋文帝以定律令比及晚年煬帝忌刻法令不堪至於

高祖起義太原寬大百姓苛政來歸之間京城十二殺人劫盜叛逆者蠲除受禪納言文靜當朝通識開皇律令損益大業五十三便於尚書僕射尚書僕射大理給事中敬業舍人顏師古太常大理上將參軍太常博士定律大略開皇于時有所五十三武德五月下詔

,「萬邦。」九疇所以安民立政戰國紛擾秦並天下禮教酷烈蒸民宇內騷然顛覆嚴刑菹醢流弊沿失序法令以後瓜分戎馬交馳然而損益不定章程加以淺深同科輕重使奸吏巧詆任情愚民羅網無成

至治千年所以正本清流文質不同喪亂之後曩代是以斟酌合時宜矯正四方即令使

於是頒行天下

太宗即位長孫無忌房玄齡學士法官更加魏徵律令于時絞刑五十死罪死者全活太宗受刑:「不行肉刑久矣不忍。」諫議大夫對曰:「肉刑以為輕罪陛下死刑全命其一。」:「以為不能忘懷。」:「死者不可再生死罪五十不忍。」:「肉刑死刑之外陛下死刑之內便是。」:「以為如此上書便。」其後王法曹參律令不便四十太宗刪改於是建議以為古者五刑其一肉刑五刑在於寬弘加刑於是改為千里

兄弟連坐同州謀反伏誅太宗囚徒將死動容:「風化愚人事理輕重然後加之刑罰一概所以人命然則興師動眾惡言犯法輕重連坐?」於是:「王父然則兄弟定律兄弟惡言犯法不能情狀兄弟。」死刑

定律五百分為十二鬥訟詐偽十一十二斷獄五刑笞刑五十杖刑六十一百徒刑遞加半年流刑三條千里遞加五百千里死刑大凡二十贖當議親死罪議定一等官爵皇太子大功以上死罪一等上官官爵祖父母父母兄弟姊妹子孫一等上官祖父母父母子孫遞加一百自此遞加六十千里八十五百九十千里一百一百二十加一三流同比除名所居謀反不敬不孝不睦不義內亂不得七十以上十五以下以下八十以下殺人死者傷人九十以上以下死罪不加隋代大辟九十二流入七十一除名輕者不可

一千五百九十三十貞觀十一正月武德貞觀七百以為十八施行斟酌甚為便於尚書省編錄當時法則以為故事。《貞觀十八房玄齡。《永徽十八,《長孫無忌永徽改易不易篇目。《永徽》,。《垂拱,《。《太極。《開元。《開元尚書省二十四篇目三十尚書省秘書太常祿太僕少府監門宿衛篇目二十。《永徽十四,《垂拱》、《神龍》、《開元二十定格

太宗刑部每月立春秋分不得死刑祭祀朔望上下二十四日月假日並不死刑武庫金雞宮城門外囚徒系囚長短輕重節目長三三分二分常行二分頭一笞杖二分頭一杖者不過三度總數不得二百不得出罪舉重入罪三流不得至於斷獄出入

太宗古者斷獄大辟尚書其後河內其事大理不當治書御史相州刺史不實太宗:「。」既而交州都督追悔死刑:「人命不可再生既而不及比來須臾之間便自今日中古者行刑減膳無常自今刑人太常斷獄不敢違法文定自今。」全活一日而已

太宗之後法官出罪有失不加由是刑網大理:「近來刑網?」對曰:「無辜便。」太宗由是出入斷獄十四其後

高宗即位貞觀故事大理系囚對曰:「五十。」怡然顏色永徽太尉長孫無忌司空僕射于志寧僕射侍中黃門侍郎宇文右丞太常令狐德棻吏部侍郎刑部侍郎給事中舍人少府大理府丞刑部郎中定律格式舊制不便刪改常務》,天下》。州縣,《:「未有每年明法義疏使。」於是太尉趙國無忌司空英國尚書僕射太子監修國史燕國公光祿大夫刑部尚書太中大夫大理大夫尚書右丞大夫守御》,三十十月天下斷獄分析永徽五月:「獄訟繁多刑罰不可末代斷獄苛刻是以獲罪今天四海公等今日刑罰得無?」無忌對曰:「陛下刑法臣下不識已久今日便所以前人陷於死刑陛下陛下喜怒刑罰自然適中。」以為永徽七月:「比附條例太多。」僕射:「比附斷事難解五百相似比附今日即是省便。」

龍朔改易太常大夫定格不易麟德儀鳳復舊僕射僕射至德侍中庶子黃門侍郎庶子庶子吏部侍郎兵部侍郎工部侍郎刑部侍郎郎中律師格式儀鳳二月斷獄折衷高宗以為不便:「天下所能武德之際貞觀宸衷參詳眾議昭然遵行不能何為致使多疑因循今日不得。」,《不用

臨朝垂拱初年四面東面官爵南面時政得失直言諫諍西面申冤得罪北面災變每日天下之後不逞之徒攻訐陰私朝政其所然後之至內史夏官尚書侍郎刪改格式舊式二十武德垂拱便於自製其二之外垂拱》。法理其事咸陽經理垂拱》、《》,稱為詳密律令二十四不便大抵依舊

然則敬業作亂之後人心動搖天下酷吏刑獄長壽陰謀評事萬國監察御史斬決廣州以次三百一時然後:「怨望推究。」監察御史