Back to collection

History of Ming 明史

卷一百九十七 列傳第八十五 席書 霍韜 熊浹 黃宗明 黃綰 Volume 197 Biographies 85: Xi Shu, Huo Tao, Xiong Jia, Huang Zongming, Huang Wan

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉〈()〉

遂寧弘治進士郯城知縣工部戶部員外十六雲南地震侍郎巡視以下三百上疏:「災異朝廷雲南元氣然後瘡瘍四肢朝廷元氣雲南四肢豈可專治四肢內府供應往年冗食校尉數萬寺觀織造宦官不已大獄不敢不敢大臣起用小臣文武災異雲南遠方當之使巡行天下:『豺狼當道。』巡察不能大臣雲南官吏陛下一切大害。」不能

武宗河南僉事貴州使王守仁驛丞州縣子弟福建使御史巡撫湖廣進貢斂財書疏嘉靖元年南京兵部侍郎江南北大奉命江北州縣全活

湖廣中朝未定:「宋英宗第十三為人長子英宗晏駕之後陛下繼統武宗陛下武宗兄弟君臣宗廟』,萬世本人陛下天子尊稱所生不能今日號曰』。大內歲時天子一道昭穆至愛尊親並行不悖不可以加之今日?」中朝邪說不敢正月大喜無何改稱本生禮部尚書故事禮部翰林異議不由無狀》,二部侍郎錦衣指揮入朝至德詔獄:「名為相持陛下不必自新。」

八月入朝慰勞有加

三代兄終弟及千年未有從子皇子漢成帝私意定陶三代傳統宋仁宗王子英宗即位始終陛下繼武超越天倫大義未嘗皇子不同自古天子大宗所生。《禮經大夫不可帝王伯父天經地義不可改易倫理大變

三代傳統繼嗣莫若祖訓》。《祖訓朝廷皇子兄終弟及。」嗣位繼統繼嗣陛下已去本生文武皇帝皇太后伯母伯母皇帝皇太后聖母武宗皇后陛下孝敬始終無間至親尊號正統尊親祖訓》,聖經三代千年典禮陋習聖人

布告天下尊稱

所生中外錦衣祿壽山工部尚書:「先帝體魄不可高皇帝皇帝全等小人山陵按問。」:「先帝陵寢朝夕不勝哀痛。」眾議不可

告成天下新政十二大同巡撫因而禮部不可政府執政者王守仁:「大臣天下事不可。」:「大臣何以。」

祿皇帝帝命集議;「《王制》:『天子』。大功太祖祖居同堂以太太宗皇帝帝號太祖太宗。」頃之不可切諫不悅太后不合:「聖明既成肆赦遣戍所謂萬國歡心先王天子。」

集議》,太子太保實錄眷顧不能視事乞休其後請益武英殿大學士京師如故太傅

敢為長沙知府巡撫湖廣大臣不如:「。」無異遣戍其他私意為時

庶吉士御史雲南御史翰林檢討武宗實錄內閣檢討按察僉事御史侍郎大怒:「故事纂修。」修撰編修由是累進翰林學士嘉靖十二禮部侍郎吏部翰林翰林尚書不可有所推舉

給事中按察使私語武宗重臣下詔夷陵判官世宗嗣位祿

南海正德年會第一成婚讀書西世宗踐阼職方柄政:「機務裁決參贊自今章奏大臣施行左右眾議宰相內臣招權。」錦衣不當刑獄東廠不當按兵不當以軍護衛不當官職御史不當罷黜安慶南昌不當嘉納

禮部尚書質難上書不可十月上疏

陛下崇仁王子不合聖賢不通今日事體不順

儀禮·喪服後者」。為人後者其父」。後者稱為父母本生父母改稱伯叔父母不明邪說為人後者」。漢宣帝唐宣宗武宗武宗宣宗兄弟授受兄弟曾祖不合

天下天下天下非一所得:「仁宗宗室聖明大業陛下所以富有四海子孫萬世相承先帝。」仁宗天下英宗本生父母仁宗父母聖賢道觀孟子天子殺人父母天下天下父母聖賢不通

武宗陛下何為陛下武宗嗣子武宗嗣子臣子不忍武宗武宗不得武宗不可武宗無可如何不大有損今日事體不順

臣下為此故事迎合陛下帝號如斯而已帝王相繼而已不屑父子不惟不絕武宗不絕然則陛下父子不絕天性天子太后武宗皇后尊親

邪說自得謝病

嘉靖尊崇所生

今日兩端而已正統大義天倫正統至於天下父母天倫至於加大陛下天倫尊崇陛下漢人本原陛下預防未然將來而已陛下皇太后未合之內相安一旦改稱非人陛下建議皇太后中心無疑萬一歸罪然後委曲申請歡心陛下朝夕所以無所不用其極名分嫌隙天下萬世非議

武宗而已武宗皇后陛下尊崇陛下聖母尊稱今日預防陛下將來職分明詔正統大義不敢陛下天地信士左右小節不可預防陛下建議聖母皇太后至尊聖母自謙尊敬至意皇后天下十六聖母接見不可輕忽正旦聖母謙讓不敢受納大權聖母天下萬世稱頌無極萬一聖母歸罪然後委曲申請嫌隙天下萬世非議

忠義明年詹事講學六部翰林給事調政體政績卓異文學翰林翰林不宜資格有司不用

經筵以南古今政要詩書九月詹事翰林學士:「以及李東陽翰林翰林不由吏部尚書建議翰林去留屬吏內閣內閣翰林羽翼京官勞逸即行學士。」明年四月禮部侍郎九思

六月,「禮部尚書詹事府翰林院巡撫子弟武職以為不能不可給事中陳雲:「異議者陛下尊崇官爵官爵陛下決不天下萬世雖是以為何以天下?」

先後王守仁災異時弊謂言指使力攻天地