Back to collection

History of Ming 明史

卷二百六十二 列傳第一百五十 傅宗龍 汪喬年 楊文岳 孫傳庭 Volume 262 Biographies 150: Fu Zonglong, Wang Qiaonian, Yang Wenyue, Sun Chuanting

Click on any word to see more details.

〈()〉楊文〈()〉

昆明三十八進士銅梁知縣調巴縣戶部久之御史

天啟元年遼陽一月精卒五千明年安邦貴陽蜂起將士建昌巡撫湖廣退上疏討賊:「武定患者東川祿沾益羅平患者及其普安門戶患者龍文及其安南沙國生平四川貴州監軍。」大喜

正月貴州巡撫紿歿監軍不能參政名聲五千名聲七百貴陽軍民黔中要害將士巡撫軍務中軍旗鼓以下賞罰上方黔中艱苦大發監軍節制文武不和進退牽制其所監軍芻糧功罪不得由是用命直抵織金

正月總理敗績廣河:「不合不能不專總督不能四川遵義永寧沾益四面並進二百萬金巡撫。」元代一如

蠢動螺螄七十

土地仡佬雜種緩急相助無邊所以分力先發然後渡口大小大小使不出沿習水出奇渡河不敢而後可以

原田逆賊不患無人聚散無常不能莫若仿屯田大小高下自指應得世業私賣不待招徠戶口所謂如此八千八十如此而後大興屯田三月大舉渡河入寇擊破威名當是時震動太仆

崇禎御史巡撫順天未幾兵部侍郎御史總督保定軍務

久之十年十月流寇三十州縣拊髀:「使!」代王十二五月為兵尚書起用不久八月為人任氣不能中樞失職得主民窮財盡不已怫然:「整理。」退:「善策他人唾余?」

:「向者東西其所總理四川安慶十二月成功。」湖廣巡撫不用

中樞國家不能報效總督肇基團練高起肇基發怒封疆戍邊不許十四尚書未有良久:「。」出獄兵部侍郎御史總督陜西軍務

李自成五十開封南陽帝命關中兵餉不能

九月新蔡楊文人龍浮橋項城龍口浮橋上流精銳浮橋西人龍使還報:「浮橋。」龍口詰朝

並進道一:「。」:「三分其二。」:「。」三十至於人龍:「馬力詰朝。」諸軍馬甲墟落伏甲人龍麾下迎擊不勝人龍沈丘火燒步兵諸軍大炮百余日暮西北東南副將項城東南

人龍:「!」麾下:「今日諸軍決一死戰不能他人卷甲。」穿穿二重

十一馬騾明日馬騾十八火藥鉛子士卒死喪夜半諸軍諸軍徒步諸軍且戰且走十九項城八里:「。」:「不幸左右。」:「大臣豈能!」死城:「可謂。」官兵尚書太子錦衣

人龍奇兵項城商水扶溝葉縣

歲星安人天啟進士刑部郎中

崇禎工部青州知府卓異使父喪平陽陜西參政提督學校卓異按察使自勵不以青州自負擊刺

十四御史巡撫陜西李自成河南聲言入關不見開封總督關中握手欷歔未幾歿項城流涕:「討賊無人。」兵部侍郎總督軍務代宗關中精銳項城:「不可不一中原。」散亡調馬步三萬

十五正月人龍潼關臨潁開封退保郾城:「郾城危在旦夕爭鋒襄城精銳必應郾城郾城。」:「。」留步火器洛陽萬人兼程郟縣襄城

二月襄城人龍四十郾城城外郾城襄城:「。」步卒城守火藥攻城穿長矛炮擊左右:「不畏。」十七城陷大罵襄城

一貫西安同知祿材官襄城知縣正從降將祿鹽山盩厔神木西阿婆

不得諸生九十成數之間數萬

陜西奉詔發自米脂河間靜海舉人族人:「二百李氏山中十六始祖相傳仙人不滅李氏。」螻蟻火光熒熒腦後日光反而顱骨其余嚙齒:「致死。」西華

楊文南充四十七進士行人天啟給事中給事中

崇禎江西參政湖廣廣西按察使雲南山西左右使御史巡撫十二兵部侍郎總督保定山東河北軍務

十四正月李自成洛陽開封渡河追擊開封西平新蔡七月內鄉淅川鄧州一條龍

九月陜西總督新蔡火燒部將項城明日覆沒革職收集散亡所部巡撫高名葉縣泌陽乘勝南陽唐王鄧州十四開封

明年正月開封論功臨潁退保郾城郾城二月郾城官軍掎角十一晝夜總督開封六月兵部侍郎總督保定山東河南湖北軍務罪狀七月德政方國諸軍渡河奔四百里官軍數萬

九月夜襲開封十一月回回司康輕騎步騎五百縱火十三日監軍僉事西進攻相持晝夜殺傷數百馬騾不支僉事知府通判國寶將士副將

明日四面雲梯而立城頭賊死不休國寶城頭汝陽知縣大罵大炮屠戮數萬公私殆盡不知拔營確山信陽泌陽襄陽世子王妃河南懷安

江陵崇禎進士達州國寶成都全州舉人推官不為蒞任

代州以上儀表籌略四十七年成進士永城知縣才調商丘天啟吏部郎中家居不出

崇禎郎中超遷順天府陜西巡撫不能討賊士大夫三月期會從軍不如總督自足整齊不敢副將

當是時關中有名十數所謂闖王蠍子方略盩厔黑水及其黃龍一等李自成闖王明年及其耀涇陽三原西河南十七渭南復合河南夾擊先後斬首藍田西安渭南一條龍脅從健兒天王上山渠魁副將天王寶雞走入山谷鳳翔棧道河南還軍復大其余西安四千其後萬一十四五千五百大喜銀幣

上方總理十二加派二百八十:「無益非特不堪不必國家。」昌大正面土著萬人二十三