Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《蘇秦列傳》 Biography of Su Qin

Click on any word to see more details.

蘇秦列傳》 Biography of Su Qin

蘇秦東周雒陽先生

出游數歲兄弟妻妾:「產業工商以為口舌不亦!」蘇秦不出:「業已不能尊榮以為!」於是周書揣摩:「可以當世。」顯王顯王左右蘇秦

西秦孝公惠王:「有關西漢中巴蜀天府兵法可以天下稱帝。」:「毛羽未成不可以文理不可以。」商鞅辯士

乃東其弟成為

歲餘而後:「有朝遼東西♀、地方帶甲十萬六百數年所謂天府

安樂不見覆軍殺將大王所以然之所以被甲兵其後之所以且夫千里不能不能十萬國都千里之外百里之內百里千里之外過於是故大王天下為一燕國。」

:「國小西寡人。」

於是蘇秦車馬以至:「天下人臣布衣賢君忠於久矣雖然任事是以賓客自盡前者館舍相親

莫若安民有事安民在於擇交擇交擇交不得終身不安外患不得不得不得斷絕出於所以陰陽而已中山皆可使父兄皆可受封之所以湯武之所以之所以

大王宜陽宜陽道不通無援不可

南陽入朝山東舉兵渡河邯鄲之下所為

當今山東建國地方帶甲十萬數年西常山清河燕國不足天下莫如然而不敢舉兵其後然則無有名山大川蠶食國都不能所為

咫尺天下諸侯湯武不過不過三百不過三萬天子是故明主士卒不肖不待相當勝敗存亡胸中眾人

天下地圖諸侯料度諸侯十倍并力西鄉西面豈可同日

諸侯高臺榭宮室軒轅姣美與其是故日夜諸侯以求大王

明主流言朋黨忠於大王莫如天下將相之上白馬要約:『糧道常山其後其後常山勃海宜陽清河諸侯不如。』不敢出於山東如此霸王。」

:「寡人年少立國未嘗社稷有意天下諸侯寡人。」黃金白璧錦繡諸侯

天子文武惠王惠王使蘇秦之至激怒張儀

於是宣王:「西宜陽洧水地方九百帶甲十萬天下谿少府來者六百之外不暇出於谿太阿牛馬鐵幕無不利劍不足大王西面交臂社稷天下大於是故大王

大王宜陽明年前功大王無已無已所謂:『無為牛後。』西面交臂牛後大王牛後大王。」

於是王勃作色攘臂瞋目按劍仰天太息;「寡人不肖不能敬奉社稷。」

襄王:「大王鴻溝汝南昆陽召陵舞陽新都西長城酸棗地方千里地名然而田舍人民車馬日夜不絕殷殷三軍大王不下天下不顧以內天下天下有意西面春秋大王

句踐夫差武王三百牧野士卒竊聞大王武士二十蒼頭二十二十十萬六百五千句踐武王群臣群臣忠臣為人以求外交偷取一時不顧其後公家以內以求大王

「《周書:『綿綿不絕柰何。』不定大王專心并力使臣大王。」

:「寡人不肖未嘗明教。」

齊宣王:「泰山西清河勃海所謂地方帶甲十萬丘山三軍五家雷霆風雨未嘗泰山清河勃海之中萬戶不下男子三七二十一不待二十一無不彈琴走狗六博車轂肩摩揮汗成雨志高氣揚大王天下西面大王

且夫之所以接境相當不出戰勝存亡四境不守不勝危亡其後是故之所以不然不得不得不敢深入狼顧其後是故驕矜不敢不能

不深西面群臣是故大王留意。」

齊王:「寡人僻遠未嘗足下王詔。」

西南楚威王:「天下天下西黔中有夏海陽洞庭蒼梧地方五千帶甲百萬十年霸王天下西面諸侯莫不西面章臺之下

莫如勢不兩立大王莫如大王不從],黔中

未有而後大王

大王山東四時大王明詔社稷宗廟大王大王美人後宮橐駝良馬楚王霸王有事大王

天下天下諸侯所謂為人以外天下不顧以內以求不忠諸侯相去二者大王使臣大王。」

楚王:「寡人西接境巴蜀漢中不可迫於不可深謀深謀寡人不見群臣不足寡人臥不安食不甘味一天諸侯寡人社稷。」

於是并力蘇秦

雒陽車騎諸侯使顯王恐懼使蘇秦昆弟側目不敢仰視俯伏蘇秦:「而後?」:「季子。」蘇秦:「富貴親戚畏懼貧賤輕易眾人使雒陽豈能!」於是千金宗族朋友蘇秦富貴從者蘇秦:「再三之上是以。」

蘇秦歸趙武安不敢函谷關十五

其後使蘇秦蘇秦使蘇秦

惠王太子太子齊宣王蘇秦:「往日先生先王先生先生天下先生?」蘇秦:「。」

蘇秦齊王再拜齊王:「相隨?」蘇秦:「所以餓死弱小婿大王使其後天下精兵之類。」齊王愀然變色:「然則柰何?」蘇秦:「大王無故故而所謂大王號令天下天下霸王。」:「。」於是

蘇秦:「左右賣國反覆作亂。」蘇秦得罪不復蘇秦:「東周鄙人無有分寸不信不信忠信所以進取所以為人齊王老母東周行進曾參伯夷尾生大王?」:「。」蘇秦:「曾參一宿安能使步行千里伯夷不為孤竹君不肯武王不受餓死陽山如此安能使步行千里行進尾生女子