Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《淮陰侯列傳》 Biography of the Marquis of Huaiyin

Click on any word to see more details.

淮陰列傳》 Biography of the Marquis of Huaiyin

淮陰韓信淮陰布衣無行不得不能治生商賈寄食常數下鄉南昌亭長寄食數月亭長不為

見信:「。」:「大丈夫不能哀王進食!」

淮陰少年:「長大刀劍。」:「不能。」於是以為

戲下所知項羽以為郎中項羽不用漢王得知坐法十三仰視:「天下何為壯士!」以為都尉

蕭何南鄭行道亡者信度何等不及:「丞相。」大怒左右手一二:「?」:「不敢亡者。」:「?」:「韓信。」:「將亡十數。」:「無雙漢中天下。」:「安能郁郁?」:「不能。」:「以為。」:「。」:「以為大將。」:「幸甚。」於是:「無禮大將小兒所以齋戒。」人人各自以為大將大將韓信

:「丞相將軍將軍何以寡人計策?」:「東鄉爭權天下豈非?」漢王:「。」:「大王勇悍?」漢王默然良久:「不如。」再拜:「大王不如為人不能匹夫見人恭敬慈愛言語疾病涕泣使封爵不能所謂婦人之仁天下諸侯不居關中彭城義帝親愛諸侯不平諸侯義帝江南無不天下百姓天下大王天下武勇何所天下城邑功臣何所不服東歸何所子弟數歲不可諸侯新安二十唯獨父兄骨髓大王無不大王諸侯大王關中關中大王失職漢中無不大王傳檄。」於是漢王大喜以為聽信部署

八月漢王舉兵陳倉河南四月彭城敗散收兵漢王滎陽擊破兵卒不能西

彭城六月漢王使不下八月左丞疑兵伏兵安邑引兵河東漢王引兵九月之下使精兵滎陽

數萬井陘成安君陳井陘號稱二十成安:「韓信西喋血輔以乘勝去國不可千里樵蘇宿今井不得不得數百糧食其後足下奇兵三萬足下不得退不得奇兵其後使戲下留意。」成安儒者不用奇計:「兵法韓信號數其實不過千里如此避而不何以加之諸侯。」不用

韓信使不用還報大喜引兵井陘三十夜半傳發輕騎趙軍:「趙壁。」:「今日!」:「。」:「便未見大將旗鼓前行。」使萬人先行趙軍望見大笑平旦大將旗鼓井陘大戰良久於是走水水上疾戰韓信韓信水上殊死不可出奇趙壁趙軍不勝不能大驚以為不能於是夾擊趙軍成安水上

千金於是戲下東鄉西鄉,(:「兵法山陵水澤將軍不服?」:「兵法諸君兵法死地而後而後』?非得士大夫所謂』,置之死地使人人生地尚可!」:「。」

於是:「?」辭謝:「敗軍之將不可以亡國大夫不可以敗亡足以大事!」:「百里不用成安足下不用足下。」問曰:「足下。」:「智者聖人』。未必成安百戰百勝一旦將軍西一舉井陘二十成安名聞海內威震天下農夫莫不輟耕傾耳待命將軍所長然而其實將軍之下不能不服相持不下未有將軍以為善用不以。」韓信:「然則?」對曰:「將軍莫如案甲休兵百里之內日至士大夫北首而後辯士咫尺其所長於不敢聽從使智者不知如是天下事皆可固有先聲而後。」韓信:「。」使使遣使鎮撫漢王

使奇兵渡河韓信往來城邑發兵漢王滎陽漢王走入六月漢王渡河修武宿自稱使趙壁韓信臥內漢王大驚漢王即令韓信相國

引兵平原漢王使韓信范陽辯士:「將軍使將軍何以七十將軍數萬歲餘五十數歲不如?」於是信然渡河縱酒守御因襲歷下齊王高密使使韓信已定至高西使號稱二十

齊王未合:「不可自居敗散不如齊王使千里客居反之所得。」:「平生韓信為人且夫何為!」韓信令人萬餘滿水上不勝:「。」信使大半不得急擊齊王城陽

使漢王:「多變反覆南邊不為不定便。」當是時漢王滎陽韓信使者漢王大怒:「旦暮自立!」陳平漢王附耳:「不利不如因而使不然。」漢王:「大丈夫諸侯即為何以!」齊王

使盱眙人武齊王:「天下久矣相與士卒漢王復興引兵諸侯以東天下不休不知厭足如是漢王不可掌握不可親信如此足下漢王厚交盡力用兵足下所以須臾至今當今足下足下漢王今日足下足下何不天下此時智者!」韓信:「事項不過郎中不過不用漢王上將軍數萬解衣得以至於夫人親信不祥不易!」

已去齊人通知天下韓信感動韓信:「。」韓信:「先生何如?」對曰:「貴賤在於骨法在於容色成敗在於決斷以此萬不失一。」韓信:「先生寡人何如?」對曰:「。」:「左右。」:「不過不安不可。」韓信:「何謂?」:「天下發難雄豪天下魚鱗風起而已分爭使天下無罪涂地父子骸骨中野不可勝數彭城至於滎陽席卷威震天下西山不能漢王十萬山河一日尺寸滎陽所謂智勇銳氣糧食內府百姓怨望天下賢聖不能天下當今足下足下足下不能莫若天下鼎足足下賢聖甲兵空虛其後西鄉百姓天下響應諸侯諸侯天下諸侯天下君王相率蓋聞不行足下。」

韓信:「漢王載人食人死人豈可!」:「足下以為漢王萬世以為常山成安布衣相與刎頸常山歸於漢王漢王成安天下相與天下然而人心難測足下忠信漢王不能相與多大以為足下漢王大夫范蠡存亡句踐立功成名死亡野獸獵狗交友不如成安忠信不過大夫范蠡句踐足以足下勇略天下大王足下西引兵井陘成安