Back to collection

Book of Wei 魏書

卷43 嚴棱 毛修之 唐和 劉休賓 房法夀 Volume 43: Yan Leng, Mao Xiuzhi, Tang He, Liu Xiubin, Fang Fashou

Click on any word to see more details.

    
河南劉裕以為將軍陳留太守泰常山陽潁川文武五百太宗冀州平遠將軍賜爵荊州刺史世祖踐阼歸化中山太守清廉九十

真君長安鎮將率眾漢川劉義隆梁州刺史不得班師太和太倉平南將軍兗州刺史

滎陽司馬德宗刺史劉裕鎮長司馬世祖神䴥蠕蠕將軍步兵校尉世祖平涼散騎常侍前將軍光祿大夫南人飲食調適意世祖尚書賜爵冠軍將軍常在

和龍奴婢牛羊諸軍攻城宿士多行宮鎮將劉義隆和龍浮海南歸是日大變撫軍大將軍金紫光祿大夫位次之下

其中涉獵推重論說陳壽三國志良史其所著述文義成章以來:「長老諸葛亮武侯應變將略其所』。」:「不為何以劉備九州鼎沸英雄奮發君臣相得魚水不能天下荊州退巴蜀𨄅僭號之間之下以為不亦失實時宜勢力抗衡出兵隴右陳倉不復攻城野戰堅守發病由是知難而退?」

太延大官

高宗尚書殿尚書散騎常侍壯大至於軍旅處分山谷和平大將軍

長子猛虎太安東宮舍人大夫散騎常侍蠕蠕顯祖勇決太和豫州刺史

長史

劉義隆司徒從事滑臺在家乳汁家人:「年老乳汁如此歿。」其日世祖固守以內宗室輕薄為人鎮將江南

安人。[1]喪亂隴西敦煌李氏沮渠蒙遜外甥避難伊吾招集民眾蠕蠕蠕蠕伊吾

二十遣使蠕蠕部落至于高昌蠕蠕五百高昌歿前部王國沮渠橫截遣使世祖前部伊洛擊破斬首三百

世祖成周焉耆伊洛奉詔以東羅城龜茲令和焉耆輕騎一百由是西域有力

正平元年詣闕世祖以上高宗將軍酒泉太安濟州刺史大官獄訟不加甚多以是六十七西大將軍太常酒泉

學生太和將軍長安副將刺史將軍如故二十

州城後軍長史中堅將軍太守普泰撫軍將軍秦州刺史

武定滄州

契子叔父安西將軍顯祖華州刺史將軍如故平定聚眾顯祖給事平定不克討平自號郡縣殘害百姓二百狹路擊破平原追擊有罪太和十六

太守

興業太守平原慕容北海都昌縣劉裕北海太守好學兄弟延和有時

中郎將幽州刺史慕容遣人不從將軍勃海郡兗州遣使將軍兗州刺史歸寧母子北海延和妻子巡視答白歷城當即歸順主簿尹文歷城國軍形勢

詐言:「父子兄弟連州束手歸化?」:「如此兵甲望風富貴縱令不畏豈不妻子,[2]。」乃至妻子攀援哭泣號咷回還誓約:「耳目妻子。」妻兒國軍形勢:「歷城。」:「妻子南朝妻子!」然而與其:「抄掠強兵方城何為便。」

:「更為形勢。」於是為期:「父子便即為鄒城。」山河:「使三軍覆沒!」妻子顯祖持節平南將軍冀州刺史平原:「如此之後無由。」於是:「事勢可知。」固執,[3]

著作南門:「僕射大化得無!」於是門人悉知維持欲降不得:「父子內人。」冬至歷城知道宿有名懷寧縣縣令

有志太和從兄北邊高祖

高祖方山大言:「求見聖明。」高祖尚書問曰:「。」於是引見對曰:「出自平原流離以來九十真君十一世祖太武皇帝祖魯太守利於鄒山歸國廣寧太守不及天安威遠亡父持節兗州刺史慕容水陸往來要路母子母子慰勞先帝亡父官爵司馬河內母子亡父:『本朝尊卑誅滅不固本朝令尊塗炭為人僕射歷城。』歷城亡父聖朝妻子天命有歸赴臺深重亡父等比。」高祖:「歷城西豈能足以。」對曰:「誠如聖旨所見何者七十唯有即墨豈非且夫古今未有不由危急如此明明不及弦數千萬不可同日而語亡父固守孤城非一。」高祖:「歷城便是兵力。」對曰:「聖旨便取勝俯仰何為?」高祖:「至少殷勤。」對曰:「文武遭逢國有徐州刺史而已閉門歸降父子侯爵論功。」高祖:「。」對曰:「異狀。」高祖:「不差先覺退?」對曰:「父子歸順閉門補過叔父歷城威遠淪亡督率救援郁洲歷城束手聖朝亡父?」高祖:「東海去留任意他人是故孤城所以。」對曰:「亡父歸國至公至公未見。」高祖

尚書:「假令豈可!」:「先帝日月隆堯宰相豈不?」尚書:「妻子何者為重?」:「為重。」:「知母為重朝廷妻子相反?」對曰:「來歸?」:「。」:「亡父大丈夫立身處世豈可妻子亡父本心所以歸化自知不敵天命有所。」高祖:「,[4]從輕。」:「再見無期陛下有司。」高祖:「。」既而都昌待遇,[5]羽林世宗高陽太守延昌平遠將軍光州刺史

員外將軍青州

篤厚徐州王府騎兵參軍

青州左軍參軍

博識才思

叔父。[6]早亡東陽自立不倫為時母子出家,[7]既而太和高祖河南人士才學兄弟無可改名

小名清河輕率劫盜坐法州郡切責月相宗族主簿不復州郡招集壯士常有

歲餘起兵起兵清河太守起兵西司馬甚為歷城加法將軍太守復歸罷兵百姓

從弟慕容舊宅兄弟情理清河將軍長孫自大山南二十平遠將軍騏驎冀州刺史從父清河太守濟南太守平原太守太守高陽太守河間太守從父樂陵太守高密太守

歷城