Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷九十八 列傳第二十三 王珪 薛收子:元超 從兄子:元敬 從孫:稷 馬周 韋挺子:待價 玄孫:武 子:萬石 Volume 98 Biographies 23: Wang Gui, Xue Shou and son Yuanchao, Cong's Elder Brother's Son: Yuanjing, Grandson: Ji, Ma Zhou, Wei Ting and Son: Daijia, Xuan's Grandson: Wu, Son: Wanshi

Click on any word to see more details.

: : 從兄: : 稷子: : : 玄孫: :

目录
1
1.1
2
2.1
2.2 從兄
2.3
2.4 稷子
3
3.1
4
4.1
4.2 玄孫
4.3

 太尉尚書北齊樂陵太守不苟開皇十三秘書內省太常季父漢王亡命餘年高祖入關世子參軍建成皇太子舍人禮遇太子不能輔導太子太宗諫議大夫:「不可以不可以君臣同德海內不明諸公諫正天下。」:「古者天子爭臣不用相繼陛下萬分。」諫官黃門侍郎侍中

 進見美人廬江:「廬江?」:「陛下廬江?」:「殺人是非?」對曰:「齊桓公父老:'何故?':'。':'賢君至於?'父老:'不然不能不能所以。'陛下廬江陛下以為所謂。」

 使太常樂律宮中:「陛下使天下!」:「為人遊說?」謝罪不謝:「本事陛下性命樞密陛下陛下。」默然明日房玄齡:「武王不用宣王自古帝王納諫夙夜庶幾自悔公等!」

 李靖魏征善人:「且自諸子?」對曰:「孜孜無不不如文武出將入相不如出納不如務必不如諫諍不及不如激濁揚清疾惡好善一日。」以為所長

 同州刺史名臣禮部尚書自居何以忠孝:「陛下盡忠陛下盡孝忠孝可以立身可以成名。」:「忠孝。」:「東平'為善最樂',。」:「可以!」

 南平公主下嫁未嘗:「主上法度公主謁見國家。」於是夫人坐堂退其後公主

 十三公主省視民部尚書增損藥膳六十九素服百官吏部尚書

 少孤厚報苛察不可不見家事而後撫孤不過宗族匱乏作家四時有司隱居房玄齡:「未知何如。」大驚酒食:「不疑。」南城縣後坐皇太子


 至孝徐州司馬湯劑》,精明給事中太守于時酷吏》。


 蒲州內史侍郎出繼從父十二屬文不得不肯秀才高祖陽山城中不得王世充挺身歸國房玄齡召見方略府主簿大行郎中軍事露布馬上建德形勢:「不然東都府庫江淮是以求戰不得建德以來勝負未可歲月不若出兵大王精銳建德堂堂旬日麾下。」:「。」建德降世

 宮室煬帝無道人力:「土階茅茨唐堯文帝露臺後主不是後世?」記室參軍上書畋獵答曰:「明珠若一黃金四十。」

 武德遣使臨問相望輿生平感激涕泗年三十與其從兄:「軍旅何嘗驅馳經略襟抱豈期一朝成千。」遣使弔祭三百其後學士早死不得即位房玄齡:「。」平生貞觀定州刺史永徽太常陪葬


 及長好學屬文王女和靜縣太子舍人高宗即位給事中上書當世得失嘉納舍人學士磐石侍郎流涕母喪黃門侍郎檢校太子庶子于時東台侍郎舊制不得乘馬刺史歲餘上官文章上元諫大夫中書侍郎

 溫泉酋長弓矢:「夷狄野心使。」從容:「多人!」庶子東都太子監國:「太子庶務關中。」太子太子政事:「殿下無可夷狄使何以為人登高天皇殿下留情墳典豈不!」遣使太子東都武后骸骨金紫光祿大夫六十二光祿大夫秦州都督陪葬乾陵聖曆附會張易之諫大夫

從兄
 齊名河東」。最少武德秘書參軍記室文學學士心腹敬謹未嘗:「記室不可得不可得!」皇太子舍人於是軍國東宮文翰號稱


 曾孫進士禮部郎中舍人辭章景龍諫議大夫學士貞觀永徽虞世南褚遂良魏征仿結體書名天下絕品睿宗公主踐阼太常晉國封三使:「師長朝廷。」戶部尚書翌日黃門侍郎機務日用散騎常侍太子禮部尚書宮中群臣賜死萬年六十五

稷子
 駙馬都尉安邑封四晉州員外自殺玄宗恒山公主駙馬都尉祿員外


 茌平少孤》、《春秋》。鄉人武德助教不治刺史使入關留客感激西新豐逆旅主人悠然獨酌長安中郎將

 貞觀百官得失二十當世太宗:「所能忠孝。」遣使謁見明年監察御史奉使稱職得人三百上疏

 忠孝未嘗不幸父母犬馬忠義而已是以徒步千里歸於陛下陛下不以區區陛下

 大安宮城牆宇門闕極為東宮皇太子在內大安至尊在外太上皇愛惜人力陛下不敢朝見四方不足萬方孝昭

 明詔二月九成太上皇春秋陛下朝夕所幸三百萬有太上皇陛下何以避暑太上皇陛下詔書中止

 宗室功臣子孫陛下無疆詔書陛下所以富貴何必使不肖兆庶國家欲絕猶在與其毒害所謂所以可以光武功臣所以陛下深思其事使得子孫福祿

 聖人天下莫不:「莫大嚴父嚴父莫大」,「國之大事」,孔子」,聖人祭祀陛下踐祚宗廟未嘗親事輿以便百姓一代史官皇帝何以貽厥不在之間聖人忘本

 孔子:「不可以假人。」為重明達樂工輿雜類解調朝會不可使士大夫為伍

 

 天下相繼八百餘年五百積德先哲以免六十二十創業仁化當時自守無遺天下陛下大功定天下積德使有餘子孫萬世當年而已自古人設大要節儉父母日月雷霆禍亂百姓喪亂之後十分徭役相望往來千里春秋冬夏陛下減省有司不得行文如故年來百姓以為陛下茅茨不可漢文帝露臺上書以為殿所幸夫人景帝錦繡妨害女功所以百姓安樂至孝武帝窮奢極侈故人使高祖之後武帝天下不能此時事蹟可見京師益州營造供奉器物王妃服飾靡麗昧旦後世作法陛下人間百姓辛苦成敗猶如皇太子生長深宮外事萬歲

 自古黎庶盜賊無不人主未有安全政教事變一起而後無益故人政教不知隋煬帝煬帝煬帝

 貞觀天下百姓陛下故人年來百姓以為陛下不急之務自古以來興亡不由多少百姓李密因之布帛東都王世充西京府庫國家使東都王世充李密未能大眾固有有餘而後以資

 貞觀陛下不難之一天下不息萬一中國有風而已古語:「動人不以不以。」陛下誠欲為政上古貞觀天下幸甚

 賈誼漢文帝痛哭及長歎息」,韓信淮南使文帝天子不能:「年少長大之後禍亂。」後世功臣陛下定天下