Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百零二 列傳第二十七 岑文本孫:羲 從子:長倩 虞世南 李百藥子:安期 褚亮附:李玄道 姚思廉孫:珽 令狐德棻鄧世隆 李延壽 令狐峘 Volume 102 Biographies 27: Cen Wenben and grandson: Xi, nephew: Zhang Qian, Yu Shinan, Li Baiyao and son: An Qi, Chu Liangfu: Li Xuandao, Yao Silian and grandson: Ting, Linghu Defen Deng Shilong, Li Yanshou Linghu Huan

Click on any word to see more details.

岑文本: 從子: : 虞世南 李百藥: : 姚思廉: 令狐德棻 李延壽 令狐

目录
1 岑文本
1.1
1.2 從子
1.3
2 虞世南
3 李百藥
3.1
4
4.1
4.2
4.3
5 姚思廉
5.1
6 令狐德棻
6.1
6.2
6.3 李延壽
6.4
6.5 令狐
岑文本
 岑文本鄧州後梁吏部尚書江陵邯鄲為人不得文本十四》,文成

 姿文辭秀才僭號中書侍郎河間荊州掠奪文本:「無道四海真主君臣決策大王以南狼顧不如荊州天子王人?」下令侵略文本郎中

 貞觀元年秘書中書省太宗藉田元日群臣文本藉田》、《三元李靖舍人顏師古侍郎武德以來大事得文口占無遺師古:「師古時事長於。」:「自舉。」文本侍郎機要江陵縣文本上疏節儉三百

 遼東甲兵由是容止:「文本同行!」幽州暴病臨視流涕五十一:「文本不忍。」侍中廣州都督陪葬

 文本居處恩義生平故人:「」。皇太子大臣文本:「守一不願東宮一心陛下。」東宮進見太子答拜憂色答曰:「所以。」:「今日不受。」產業文本:「漢南布衣徒步入關不過秘書縣令汗馬文墨宰相產業?」未嘗家事任職豐饒令弟校書郎輕薄不悅文本:「。」文本:「少孤左右外出老母!」嗚咽從子


 進士太常博士伯父郴州司法參軍金壇溧水宰相客語巡察御史:「江東。」武后宰相員外:「?」天官員外於是舍人用事封王不敢由是秘書吏部侍郎崔湜大理分掌為時散騎常侍睿宗刺史再遷戶部尚書景雲侍中南陽太子太平公主保護實錄》,其事三百良馬下詔

 刺史商州刺史兄弟:「可以!」不能退太平公主謀誅

從子
 少孤文本永淳兵部侍郎平章垂拱夏官尚書內史夏官文昌武后符瑞群臣皇嗣周家五百國大將軍舍人洛州承嗣皇太子皇嗣東宮不宜與格切責》,革命天下不可武威行軍吐蕃下獄歐陽謀反賜死睿宗官爵改葬


 汴州有名陳留」。殿御史御史平章承嗣不可太常寺亡命中牟餘年神龍大夫

 洛州司法參軍太子范曄後漢書

虞世南
 虞世南越州餘姚出繼中書侍郎之後沉靜寡欲顧野王十年不懈文章僕射由是有名不勝文帝博學遣使建安王法曹參陷於寶應至德西辭章過世不及當時煬帝大業秘書煬帝十年妻妾被服宇文抱持不能哀毀骨立聊城建德黃門侍郎建德參軍記室太子中舍人踐祚員外侍郎學士時世衰老骸骨太子庶子秘書監永興縣不勝論議太宗:「古今一言未嘗如此!」

 貞觀隴右山崩山東大水問世對曰:「春秋梁山:'國主山川山崩不舉降服。'梁山得無漢文帝元年二十九同日施惠天下遠近不為後漢靈帝青蛇晉惠帝長三所以其所山東淫雨大水冤獄庶幾當天。」於是遣使賑饑獄訟原赦群臣:「晏嬰:'穿池沼不深台榭行刑不重是以。'修德十六陛下自矜以太終於。」:「誠然十八二十四平天下三十大位三王以來天下上天秦始皇隋煬帝四海不戒?」

 高祖山陵一準故事送終於是人力

 帝王所以所以聖人深思遠慮安於菲薄長久漢成帝劉向上書:「孝文霸陵悽愴群臣:'嗟乎以北其間豈可?':'使其中使無可?'死者終極國家廢興孝文。」

 漢法在位三分天下貢賦之一入山武帝歷年長久不復霍光大體奢侈過度其後赤眉長安茂陵不能無故聚斂無謂

 魏文帝:「殿棺槨足以衣衾足以使之後不知金銀瓦器喪亂以來無不骸骨不重地下不忠不孝使以為宗廟。」可謂

 陛下奢泰所以丘隴如此其中珍寶後世愚以為霸陵自然地勢不得金銀明示大小高下宗廟子孫萬世豈不

 未報上疏:「漢家即位便陵墓五十數月十年人力不亦漢家五十今人往時所以。」遺詔於是稍稍

 宮體詩使:「雅正天下風靡不敢奉詔。」:「!」五十數出畋獵以為嘉納列女傳屏風于時一字德行博學

 十二致仕光祿大夫學士如故祿京官職事八十一陪葬禮部尚書:「一體拾遺補闕當代名臣人倫准的石渠東觀!」興亡既而:「伯牙不復鼓琴何所?」起居郎褚遂良數歲平生翌日

 工部侍郎

李百藥
 李百藥定州安平內史令德林子祖母屬文琅邪不得其事:「《春秋》'',杜預琅邪。」大驚喜劇開皇太子舍人學士謝病十九召見仁壽安平僕射吏部尚書牛弘禮部員外奉詔五禮律令陰陽

 舍人煬帝揚州即位司馬還鄉大業會稽城守虞世基:「。」建安烏程江都李子轉側不死高祖遣使京師石灰瀕死既而宿使保護吏部侍郎:「。」大怒

 太宗貞觀元年舍人安平縣明年禮部侍郎子弟功臣封建》,理據太子庶子太子無度:「!」三百散騎常侍庶子宗正久之致仕帝京》,:「宿?」八十四

 名臣天下推重父母還鄉徒跣千里容貌後進俸祿沈鬱尤其所長于時


 屬文加以貞觀主客員外高宗即位舍人國事不能進賢不敢:「忠信天下不為公卿有所朋黨所以人人陛下讒毀不竭?」檢校東台侍郎東西荊州大都長史

 舍人


 杭州錢塘曾祖有名十八僕射後主召見使賦詩江總詞人尚書殿侍郎東宮學士太常博士煬帝宗廟太祖高祖殿周文始祖始祖不從未及煬帝西海博士主簿

 黃門侍郎:「寡人受命無道得無?」頓首:「不知天命十萬大王更生?」乘馬二百王府文學高祖征伐貞觀散騎常侍

 太宗:「疇日未嘗不在俯仰歲月三十如何不惜。」頓首使八十八太常陪葬自有

 武德太宗上將軍宮城西作文賢才於是大行郎中記室郎中房玄齡于志寧祭酒記室文學姚思廉太學博士陸德明孔穎達主簿曹參軍事王府記室參軍虞世南參軍允恭著作記室敬宗太學助教學士參軍宿暇日政事討論無常之間閻立本圖像使題名十八學士」,選中天下瀛洲」。


 荊州石台太守知名大業王世充郎中攀援貞觀著作吳王參軍太子洗馬


 道者隴西鄭州齊王李密記室王世充不能:「死生?」為著東都王府主簿貞觀給事中幽州長史都督