Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百二十四 列傳第四十九  姚崇 宋璟 Volume 124 Biographies 49: Yao Cong, Song Jing

Click on any word to see more details.

: 曾孫: :

目录
1
1.1
1.2 曾孫
1.3 曾孫
2
2.1

 字元貞觀都督幽州大都文獻

 倜儻氣節好學孝敬下筆成章參軍夏官郎中契丹河北武后侍郎左右:「詔獄朝臣一切近臣臨問即可然則得無?」:「垂拱被告當是時天下號曰'羅織',陛下使近臣自保搖手酷吏李安皆是陛下朝廷內外陛下。」:「宰相。」

 聖曆平章侍郎王府長史王府長史夏官尚書建言:「事相夏官。」春官張易之私有靈武

 謀誅計議封二百官起居王公流涕:「涕泣由此。」:「不足事天人臣由此獲罪甘心。」亳州刺史睿宗兵部尚書

 玄宗東宮太平公主干政成器等分東都刺史人心太子上疏王室刺史揚州長史人為同州刺史

 先天玄宗講武新豐故事天子行幸三百渭濱召見:「公知?」對曰:「二十自棄折節讀書將相獵師。」馳逐天下事不知:「。」大度不謝:「陛下不可。」:「。」:「垂拱以來朝廷青海未有比來得以臨朝喉舌閹人貢獻公卿方鎮一絕外戚用事戚屬大臣君臣陛下諍臣群臣犯忌諱武后造福百萬營造祿天下國家鑒戒萬代?」:「。」頓首翌日兵部尚書紫微

 僧尼建言:「不在行事利益使蒼生安穩奸人?」天下

 序次左右再三高力士:「陛下即位大臣可否陛下。」:「大事不能?」由是進賢退不肖天下

 開元山東不敢:「《:'蟊賊。'光武:'順時農桑以及蟊賊。'使不勝不用。」御史使汴州刺史水上:「天災不克。」御史:「不勝不勝古者修德刺史?」十四喧嘩對曰:「不知固有山東至人草木牛馬飛蝗所在充滿河南河北宿流離安危不能?」黃門:「天災安可人力殺蟲和氣。」:「楚王百姓殺蟲歸於不以!」

 於是朝夕宰相唯獨裁決專任{}政事:「。」不合:「不問?」四方起居不敢使:「不處?」久之紫微不悅京師三司政事

 東都宰相對曰:「不可以行幸所以陛下修德。」對曰:「苻堅殿因之朽壞積年陛下關中東都所以為人不為車駕行期太極殿。」:「。」二百天子供奉

 太子明年七十二揚州大都文獻十七追贈太子太保

 諸子定分

 貧困無論曲直田宅共有陸賈先有定分絕後

 流於奢靡死者死者無知糞土使不在常服四時不喜紫衣便於

 佛經姚興梁武帝身為太后亡國皇帝使太平公主人造夷戮天下五帝仁壽三王延久彭祖老聃長齡此時死喪以為死者不免何所不得為此長吏處決宰相兵部斥候士馬無不玄宗賓禮大臣便殿莫如之後綱紀先天宰相十七要職不可數先有冗職制度百官釋道無數天子責成歸於

 同州以素日朝對曰:「。」:「?」:「不在。」:「陛下乘車出入王家。」於是相州吏部尚書東都賓客他日:「安在?」:「東都為人。」大喜:「?」對曰:「臣子。」於是:「臣子無狀陛下陛下。」工部尚書

 突厥同名武后開元帝號刺史


 使太子舍人開元有事有司鷹犬:「非禮。」睢陽太守太僕尚書右丞幕府強使宰相客妻太守

曾孫
 曾孫元和進士及第調武功武功監察御史給事中牛羊使主簿使觀察使秘書監

曾孫
 長慶進士使監察御史鹽鐵使諫議大夫刺史宰相李德裕令狐勞問海上湯劑厚薄作壽萬安山南」,」,」,後世


 邢州南和世祖元魏吏部尚書耿介大節好學文辭進士調上党監察御史舍人居官武后張易之御史大夫不臣惶遽:「名義不可正人以求芬香不測。」

 御史吉凶:「。」:「謀反國法。」詔令:「宰相宣王。」不見:「公事無私。」左右:「。」:「第一?」:「第一?」朝廷」,」。:「奈何?」:「正當家奴?」滿入朝公卿以次積怨中傷揚州:「州縣監察御史。」幽州都督:「御史大事不出使使臣。」既而使:「隴右朝廷故事。」不行婚禮刺殺不得

 神龍吏部侍郎諫議大夫供奉得失黃門侍郎有請答曰:「安得朝政不見祿?」宮掖有司大逆不道殊死岸巾側門:「?」:「陛下不問而後。」:「不然奉詔。」嶺南京師檢校州長檢校刺史河北使洛州長史

 睿宗吏部尚書玄宗東宮庶子崔湜不能侍郎

 太平公主不利東宮執政:「太子大功社稷安得異議?」公主不能楚州刺史河北按察使幽州都督國子祭酒留守東都雍州長史

 玄宗開元雍州京兆府御史大夫刺史廣州都督茅茨刑部尚書吏部侍中

 東都馳道車騎帝命河南李朝使:「陛下春秋不治。」:「陛下歸於在下然後進退。」廣平人為遺愛:「所以不足。」

 皇子公主美稱:「詩人同等夫人文帝夫人不為長久不敢。」

 皇后昭成皇后故事已然明日