Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百九十六  列傳第一百二十一 隱逸 Volume 196 Biographies 121: Recluses

Click on any word to see more details.

大抵其次治世不可有所爵祿悠然使常有不足可貴樂山不可當世取捨使不敢未嘗未嘗孔子所謂逸民天下」。

賢人在位眾多不出雖然崖壑城闕祿終南仕途捷徑高尚可喜

目录
1
2 孫思邈
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 司馬
16 賀知章
17
18 張志
19
20 陸羽
21
22

龍門簡放不喜隋末仿古六經》,中說論語》。不為稱道中說通知家事

大業孝悌廉潔秘書正字不樂在朝六合嗜酒任事天下:「網羅!」還鄉十六長子妻子結廬三十相近未嘗對酌奴婢春秋釀酒藥草周易》、《老子》、《莊子床頭兄弟還家北山著書自號酒肆

高祖武德以前故事:「?」答曰:「!」侍中日給學士」。貞觀調有司吏部不許:「深意。」不絕歲餘:「使美酒?」棄官追述杜康以來:「酒家。」所居東南磐石杜康以次酒德》。貴賤先生》。刺史喜悅相見答曰:「奈何嚴君平?」故人刺史答曰:「不能糟粕。」歲時著作隋書未成不能終日命薄

失職鄉人無心:「無心不知大人喜色越國:『穢行不齒。』俄而無心穢行退見機:『?』無心:『見教。』:『一者終日一者終年君子不苟罹患。』」如此

益州成都澹泊長史衣服鹿不肯結廬山中道上:「居士。」長史降階瞪視:「祭酒使?」條目賦斂大治遣人存問

孫思邈
孫思邈京兆原人百家善言老子莊周洛州:「大難!」及長太白山隋文帝博士:「五十聖人。」太宗京師:「有道!」不受顯慶召見諫議大夫上元元年高宗良馬鄱陽公主

陰陽推步醫藥無不盧照鄰惡疾不可問曰:「奈何?」答曰:「四時五行寒暑常數往來氣色常數天人生熱天地寒暑不時山崩風暴藥石聖人以至輔以人事。」

:「人事奈何?」:「。《深淵如履薄冰』,果決。《赳赳』,仁者,《不為不為』,智者。《見機而作終日』,。」

養性答曰:「不能養性先知無畏仁義無畏稼穡無畏規矩無畏無畏無畏無畏不立無畏不治太上其次其次其次其次不拘不懼人事。」

魏征修齊五家永淳百餘

諸子:「。」太子詹事:「五十屬吏自愛。」尚未徐州刺史


京兆三原永徽太學太白山有方共棲山水夷陵長史李安京師箕山自號」,不出

高宗嵩山中書侍郎賜藥左右:「先生?」答曰:「所謂泉石膏肓煙霞痼疾。」:「?」:「陛下岩穴?」家屬學士奉天舊宅天子隱士」。太子洗馬放還當世

昆山虎丘出入高宗洛陽江南使大夫


汝州進士舍人他日:「五色。」武后不悅台州司馬春官侍郎同州刺史神龍致仕陽山方藥睿宗河南春秋古人所居開元九十三

居官閒居:「養性善言不可不可。」當時


河內武后正字得人好學訓誨子弟不語以為君子東宮司儀神龍太子中舍人祿終身四時其所州縣存問玄宗東宮九十九光祿大夫縣令弔祭


徐州家貧父母為人牧羊嵩山養生四十兗州劉玄博友周易》、《老子》,松柏七十刺史問政答曰:「『己所不欲勿施於人』,。」

玄宗巡狩州縣九十政事宦官宮中博士州縣春秋束帛


邢州博學律曆未嘗束帛刺史衣服:「不可。」:「不受無妄。」定州張易之大夫家居祿:「祿。」八十


蒲州解人卓然武后:「不如。」答曰:「盡意?」設席開元刺史使縣令慎言不見

》,「《」。


天皇恬淡寡欲》、莊周姓名賣卜長安太子舍人揚州大都長史革命安平中嶽辭官隱居所為盤桓龍門石室金銀王公鹿使家奴晚年肌肉

安車太子賓客安樂公舍人將至有司兩儀殿問道葛巾舍人就位再拜愕然不及朝廷歎息賜予學士以上

俄而不及睿宗下詔太子賓客廬山:「武后未嘗州縣嵩山舊居州縣存問。」開元十一


汴州文史大梁景雲校書郎棄官開元十年刑部尚書博學無量國子祭酒京師任職大夫京師數月


里人:「?」:「契丹入寇排門讀書終身徭役!」


其先幽州范陽洛陽博學嵩山玄宗開元:「中庸確乎自高詔書使虛心引領數年幽人朝廷縱欲山林不能君臣不可城闕不足有司束帛翻然。」

東都謁見宰相舍人答曰:「忠信忠信。」殿置酒諫議大夫五十朝廷得失隱居草堂山中五百所居自號


貞節華州華陰通經文辭進士沈浮于時南陽

天寶京師道士嵩山有名娛樂文辭京師玄宗遣使召見大同殿翰林問道對曰:「道者老子五千文其餘。」神仙對曰:「野人歲月非人留意。」名教世務天子天子沙門高力士天下懇求嵩山安祿山稱兵茅山盜賊入會大曆十三弟子先生

力士文章李白甲乙


道士逍遙高宗東都召見對曰:「清泉不乏。」奉天逍遙仙遊太常新樂更名》、《》、《》。九十八太中大夫先生

嵩山太一使太山不止俄而先行太山賞賜貧乏

咸亨帝后蟬蛻:「。」

司馬
司馬洛州辟穀無不:「隱居。」辭去名山不出武后未幾睿宗復命引入對曰:「以至於無為心目所知不能異端?」:「治國?」對曰:「自然無私天下。」:「!」

開元玄宗帝命三體老子》,正文公主祿所居八十九光祿大夫先生

語言方士

賀知章
賀知章越州永興