Back to collection

Book of Zhou 周書

卷14 列傳第6 賀拔勝 弟岳 兄允 侯莫陳悅 念賢 Volume 14 Biographies 6: He Basheng (younger brother Yue, older brother Yong); Houmo Chenyue; Nian Xian

Click on any word to see more details.

 
 神武尖山其先陰山有如絕倫良家子武川獻文茹茹北邊遊騎深入覘候前後八十悉知不能賜爵龍城武川

 正光沃野南侵城邑鎮將武川少有善騎射北邊莫不膽略鎮守經年外援慷慨白楊:「倒懸告急大軍乞師。」勇敢少年伺隙:「。」不敢朔州:「淪陷企望官軍大王帝室休戚受任征討猶豫不決武川逆賊銳氣百倍不能大王。」出師突圍射殺:「官軍。」城中開門武川武川父子皇帝合謀州里豪傑輿尉遲招集義勇朝廷未及鐵勒孝昌追贈安遠將軍刺史

 之後朔州反而刺史才略厚禮其事遊騎于時廣陽五原晝夜攻戰二百東城斬首百餘退廣陽朔州殿伏波將軍僕射朔州流民南下州城中人南投刺史引兵得勝:「兄弟天下不足。」

 據有:「井陘險要東門未知如何?」:「兵亂險阻效力)〔驅使所願。」鎮遠將軍步騎五千井陘孝昌以定孝莊帝四百將軍散騎常侍平南將軍光祿大夫撫軍將軍太宰北征前鋒大都虜獲餘燼薊城遠近大都中山威名不敢洛陽孝莊帝河內前軍大都領軍將軍前驅將軍金紫光祿大夫六百真定將軍散騎常侍

 倉卒以為所部還都大將軍東征都督一千人馬休息俄而不利同謀將軍車騎大將軍三司光祿大夫

 神武洛陽引兵滑臺不平椿和解:「天柱東征久矣?」:「父子以為天下天柱朝廷今日生死骨肉自古迄今未有破亡失策。」百餘神武相州兵威於是天光鐵騎神武之後惡兆不肯麾下神武以此退大敗

 太昌領軍將軍侍中孝武帝神武關西都督諸軍大將軍三司荊州刺史大行尚書僕射使誘動雍州刺史不利漢南大都歐陽雍州刺史長孫荊州刺史大都都督甲卒安定、()〔之間:「驍將。」城守不敢琅邪神武引兵廣州猶豫西還軍南陽右丞)〔入關長史所部西關中太保尚書神武潼關華陰荊州不利麾下數百南奔

 江表梁武帝乞師神武梁武帝南苑之後弓矢鳥獸向者長安詣闕謝罪朝廷太師

 太祖中軍大都太祖弘農渡河東魏高干河北郡守東魏河東五千東魏太祖神武以前大都太祖邙山太祖神武旗鼓神武相遇告之:「。」短兵接戰神武神武:「今日弓矢!」

 諸子神武憤恨動氣十年臨終手書太祖:「萬里杖策冀望掃除不幸協和順時飛賊報恩。」太祖流涕久之

 長於喪亂之中武藝走馬飛鳥太祖:「對敵神色臨陣平常。」自居招引討論義理唯有隨身兵仗而已

 關中太祖自悔太祖有望太祖昆明池池上太祖弓矢:「不見久矣以為。」一發太祖:「使神武如此。」太祖諸軍定州刺史太宰尚書明帝配享太祖

 賜爵樊城廢帝散騎常侍黃門加車大將軍三司大將軍三司大夫踐阼琅邪刺史大象江陵

 兄弟豪俠知名太尉神武

 阿斗少有大志太學及長左右兵書

 父兄之後廣陽將軍以為都督帳下士馬朝廷:「臨朝盜賊蜂起海內沸騰覆亡相繼累世休戚親率士馬京師取勝?」對曰:「非常非常將軍士馬隆重古人:『不及』,。」良久:「丈夫。」

 未幾魏孝明帝舉兵甲卒先驅河陰殺害神武榮軍都督稱帝左右未決從容進而:「將軍可謂未見。」孝莊神武天下左右:「四方其後。」以定前將軍太中大夫賜爵樊城)〔前軍都督將軍金紫光祿大夫光祿大夫將軍

 万俟僭稱大號關中騷動朝廷以為:「罪責假令。」:「?」:「人為元帥。」天光使持節諸軍大將軍雍州刺史持節將軍大都西將軍代郡都督天光赤水天光不滿潼關天光:「而已遲疑何以。」天光:「今日。」於是進軍

 天光雍州大行尉遲菩薩僕射万俟武功渭水天光使菩薩輕騎八百縣令四百菩薩步騎輕騎菩薩交言稱揚國威菩薩強盛往復數反菩薩省事傳語:「菩薩何人?」省事應答不遜於是渭南一處隨地便明日百餘相見前進不復多少二十便步兵渭水輕騎設伏不得前後身先士卒急擊便退號令所部下馬便俄而虜獲無遺菩薩步卒萬餘

 安定天光)〔之間宣言遠近:「氣候征討秋涼進取。」以為諸軍百里使太尉五千據險以下天光晡時輕騎先行諸軍昧旦刺史高平輕騎明日平涼高平城中)〔〕。

 万俟退保不及略陽慶雲慶雲絕倫以為大將軍天光慶雲所居慶雲死者七千來歸夏州宿明達平涼天光元帥功效居多加車將軍都督諸軍刺史

 天光使雍州刺史建明大將軍五百普泰都督諸軍三司刺史清水侍中後部鼓吹三司尚書僕射隴右高平都督諸軍雍州刺史天光神武:「王家士馬殷盛豈能但願同心骨肉自相不暇安能如下所見莫若關中根本可以退可以。」天光不從天光神武

 關中大行永熙密令神武刺心都督二十諸軍大都神武兄弟功名太祖太祖本紀》。安置邊防平涼西牧馬原州万俟鐵勒沙門自守刺史平涼節度刺史應召使神武高平前驅神武,〔婿朝野莫不痛惜侍中太傅尚書都督關中三十諸軍大將軍雍州刺史

 三司保定太祖

 都尉長於西田獵便騎射作亂參軍大都魏孝莊帝西將軍金紫光祿大夫五百天光西天光都督如故西將軍刺史建明車騎大將軍刺史白水五百普泰大將軍三司秦州刺史天光雍州天光三司都督隴右諸軍秦州刺史莫不服從猶豫隴右太祖太祖本紀》。子弟同謀伏誅參軍晉陽自殺神情不復如常夢見:『何處!』」。因此破滅