Back to collection

Book of Zhou 周書

卷22 列傳第14 周惠達 馮景 楊寬 兄穆 儉 柳慶 子機 Volume 22 Biographies 14: Zhou Huida; Feng Jing; Yang Kuan; elder brothers Mu and Jian; Liu Qing; Zi Ji

Click on any word to see more details.


 章武文安州郡平成縣令

 有志好讀書美容進退可觀莫不齊王刺史河間同在洛陽領軍海內言論衣物孝昌參軍万俟西征入關不利退還雍州刺史使洛陽京師有司行人潼關大使:「何為?」:「左右。」及至不可彌縫光祿勳舍人人從:「人生富貴左右厄難歲寒。」

 祭酒參議關中大行從事使天下事誠節國定言辭激切:「人生受命有利祿禍難。」征討

 不見漢陽麥積歸於太祖秦州司馬隴右太祖大都司馬便委任太祖長公主長史洛陽奉迎潼關西太祖:「輿降臨昔人成功富貴。」對曰:「有年富貴但願威德天下尺寸志願。」

 太祖大將軍大行尚書大將軍司馬文安縣三百太祖華州後事于時喪亂營造積食簡閱士馬軍國將軍太子三百九百大將軍光祿大夫

 尚書僕射太祖魏文帝東征太子前後辭讓答曰:「西無憂寄懷。」邙山人情東人長安太子伏誅吏部尚書久之僕射

 禮樂損益舊章魏文帝奏樂:「。」三司

 顯職謙退盡心以此十年開皇追封

 字長同志)〔:「朝廷靖邊先驅效命非唯保身長策。」大都功曹參軍僕射尚書正光關西大行將軍大行征討舉兵不從

 朝廷諫言都尉汝陽隴右大行郎中大都從事太祖洛陽郡守兼行左丞留守原州西高陽縣三百散騎常侍尚書刺史

 弘農華陰鎮遠將軍河間內史博學秀才大理廷尉洛陽中郎將)、華州大中河南廷尉安北將軍尚書大行刺史鎮將),侍中司空追封

 少有大志兒童高大異焉及長屬文尚武將軍茹茹遣使郎中北邊守禦城陷茹茹

 廣陽犯法得罪逮捕孝莊侍中宗正北海器重大行北征左右參謀孝莊未報不見婿:「義士匹夫不可義士不為。」孝莊踐阼侍郎河南洛陽

 都督太宰上黨討平散騎常侍孝莊河內計無所出:「深入老兵強弩之末伊洛定襄於是乎。」不可夜行失道後期:「北海周旋。」答曰:「其所逗留諸君。」:「。」:「。」三十綿十五五十孝莊散騎常侍將軍都督河內

 北門自稱姓名然後利害久之:「撫軍在此相見。」答曰:「)〔人臣相見所以姓名豈不知不見令德不待良圖自求多福。」左右:「寬大異人不惜便如此。」敬重孝莊反正中軍將軍華州大中澄城縣三百

 從弟燒城京師將軍使持節大都隨機:「太宰?」答曰:「太宰見愛人臣交耳今日。」河內俄而洛陽孝莊帝不可建業孝莊帝武義送還下邳官爵大行吏部尚書

 散騎常侍將軍給事黃門侍郎夏州兗州侍中節度諸軍討平中尉宿:「無罪不能法官。」廷尉黃門侍郎將軍神武召募宿衛大都入關吏部尚書華山一千二百車騎大將軍太子太傅三司使茹茹侍中都督諸軍刺史大將軍三司都督雍州諸軍雍州刺史本州十年河州刺史十六丞相府司馬

 欲經漢川宜豐固守南鄭十七大將軍武陵王萬餘賀蘭邀擊白馬刺史廢帝尚書僕射廷尉世宗大將軍一千二百賀蘭吐谷渾宜陽縣一千冢宰正中大夫武成學士經籍

 器識當官以此保定元年十九諸軍梁州刺史刺史大象至上大將軍虞部大夫

 永安華州澄城縣中軍將軍金紫光祿大夫車騎將軍都督諸軍刺史大將軍三司華州刺史

 正始起家御史員外侍郎孝昌鎮遠將軍太守未及建義給事黃門侍郎左將軍撫軍將軍孝莊反正散騎常侍都督潁州諸軍潁州刺史建明將軍金紫光祿大夫將軍雍州刺史西侍中將軍秦州使持節當州大都神武八百丞相府參軍都督諸軍大將軍三司華州刺史

 解人五世後趙河東郡守喪亂之間故世江表同州郡守景明豫州刺史潁川郡守揚州大中

 聰敏器量不治章句飲酒十三:「聰敏未經。」集中有餘便遺漏潁川郡地接都畿選用未定諸子:「權貴並不使。」:「大邦能者不肖退朝廷。」讀書:「有意丈夫理當如是。」起家

 第四不許而言:「人情已久情事乖違天性!」不能中堅將軍

 武將西侍郎傳入至高太祖時事太祖奉迎輿復命荊州左右:「河北關中荊州何如?」對曰:「關中金城千里天下強國宇文忠誠奮發朝廷陛下聖明宇文可以群雄退可以閉關天府萬全荊州非要危亡足以未見。」

 西不從洛陽入關祭酒記室曹參大行郎中華州長史十年尚書郎中如故記室

 雍州白鹿群臣尚書:「近代以來文章華靡江左輕薄洛陽後進不已相公。」文質:「猶自才子。」雍州

 廣陵王懿親:「加以桎梏何以?」遣使無罪由此於是便此後不敢

 賈人二十京師交易停止出行無何主人郡縣訊問主人賈人:「何處?」對曰:「自帶。」:「宿?」:「。」「?」:「沙門再度。」:「主人沙門。」逮捕沙門十二三十六十二郎中如故

 郡縣按察鄰近甚多舊交可以匿名:「我等混雜洩露不免便。」)〔家奴因此明察此類:「公斷無私可以庶幾。」十三清河縣二百尚書右丞十四右丞

 太祖安定朝臣:「無罪奈何?」太祖聲色:「無罪。」:「竊聞不明不爭不忠不敢不明。」太祖不及太祖默然明日:「不用冤死。」三百十五平南將軍十六太祖大行右丞撫軍將軍尚書右丞散騎常侍廢帝民部尚書

 威儀端肅樞機明辨太祖號令使天性抗直回避太祖以此車騎大將軍三司大將軍三司尚書僕射僕射著作中大夫踐阼賜姓宇文一千五百

 攝政參知政事萬州刺史世宗雍州京兆尹武成宜州刺史府庫倉儲宜州冢宰故吏按驗六十保定

 郡守撫養朝廷數年次子白日手刃長安城中大怒諸子:「國家所為私怨殺人!」對曰:「父母不同昆弟不同治天下。」以此元年十二月五十刺史

 少有令譽風儀辭令當世納言