Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Later Han 《後漢書》

卷二十一 任李萬邳劉耿列傳 Volume 21: Biographies of Ren, Li, Wan, Pi, Liu, Geng


南陽忠厚軍人冠服鮮明祿容貌長者將軍世祖

洛陽太守不肯都尉功曹五官等同固守百姓精兵四千世祖狼狽傳聞邯鄲不能世祖大喜萬歲即時開門官屬世祖:『勢力虛弱頭子何如?』:『不可。』世祖:『如何?』:『奔命貪財。』世祖大將軍南陽太守使:『司馬頭子百萬東方。』巨鹿告語世祖投暮使炬火彌滿天地莫不震驚旬日之間攻城邯鄲

頭子東平子路頭子』。自稱從事』,』,二十遣使太守濟南太守大將軍為主罷兵

東海遣使徐州餘黨相聚茌平渡河清河建武元年世祖洛陽司馬明年

食邑萬戶京師南陽太守河南

清靜所得賑恤宗族收養孤寡顯宗羽林中郎將校尉肅宗即位敬愛以為大匠大匠建武以來初五祿元年司空

義行名譽正見和帝即位大將軍內外朝臣莫不震懾匈奴奏議前後司徒同心持重》。

永元追思步兵校尉西


高密都尉修整王莽

使使者都尉世祖以為大將軍世祖攻下世祖所得財物世祖:『得無?』衣物

巨鹿大姓開城太守令親招呼校尉即時召見:『家屬人手其弟!』:『二心。』世祖:『將軍老母家屬千萬。』:『效命宗親。』世祖使攻破家屬世祖使太守大姓邯鄲誅殺數百都尉建武中水食邑三千五官中郎將

丹陽太守海內南方海濱江淮不服丹陽不好嫁娶禮儀中國學校春秋選用向慕增多流民五萬十四三公天下第一豫章太守京師十九

永平叔父初七太后


扶風太守都尉世祖將軍邯鄲將軍河北建武將軍南陽

初七太后曾孫建元},玄孫


遼西太守王莽世祖河北曲陽以為太守世祖使莫不奉迎堅守世祖使五官二千世祖世祖世祖未合多言西長安

民歌尊號天下響應千里上古以來未有如此假名響應不服河北必要驚動威重征伐西邯鄲不肯父母千里離散

世祖大將軍太守使使世祖開門擊破中山

置信妻子使手書:『封爵族滅。』涕泣:『不得親屬所以至今安於國事不得。』敗走家屬

邯鄲武義建武元年靈壽司空洛陽太常少府征伐

樂陵十九元年太后

世祖將軍征伐平臺

成事入關世主幾乎一言可以』,


巨鹿宗族賓客世祖開門世祖將軍將軍列侯真定揚起世祖世祖真定以此置酒進兵邯鄲河北

建武密縣歿使將軍將軍征伐永平十五楚王謀反


巨鹿王莽長安

王莽使濟南太守兄弟專制方面賓客遊說不得:『大王龍虎姿風雲之間兄弟功勞百姓祿智者可以成功?』巨鹿大姓都尉

世祖邯鄲世祖退官屬兵法結納數百世祖中山邯鄲世祖東南、宿宗族賓客二千老病奉迎將軍,、宿將軍使攻下曲陽中山

邯鄲異心使、宿世祖:『單車臨河非有可以恩德是故邯鄲自立疑惑歸命在行賓客不同反顧。』世祖及至世祖大姓開門郎將先覺邯鄲

赤眉世祖在前士多死傷堅守不動二千使齊聲追擊世祖世祖明旦:『昨夜?』:『威德幸而。』世祖:『大兵不可軍營進退無常宗族不可。』族人親屬

世祖即位高陽定陶:『兄弟使者?』於是使以前將軍

真定造作讖記:『之後為主。』惑眾綿交通建武都尉遊擊將軍城門赦令使王侯:『因而。』百餘至真純真宗室遣使相見:『奉使王侯不得。』臨邑萬餘安靜官屬兄弟門外禮敬延請兄弟真定

京師:『家子大漢復興受命位列天下盡力。』:『修文?』太守數月盜賊東平太守進擊濟南平原自殺列侯百姓老小涕泣』。公卿:『年少甲胄見思若是?』

東光:『文帝周勃丞相諸侯」,。』吊死盜賊司空大將軍威信遣使大夫使大兵會東盜賊九千大兵以為太守十三

將軍宿太守。赤眉將軍武侯西征戰死雲陽宗族列侯關內二千

永平十四同族相連初二肅宗追思
Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary