Back to collection

Romance of the Three Kingdoms 《三國演義》

第五十八回 Chapter 58

Click on any word to see more details.

第五十八 興兵雪恨

 獻策御史字長問曰:「良策?」:「劉備孫權劉備欲取西丞相上將會合江南孫權求救劉備西無心江東丞相所得江東荊州荊州然後西天下。」:「。」即時大兵三十下江準備糧草以為供給

 細作孫權聚眾商議:「差人荊州使東吳婿義不容辭江南。」遣人魯肅使求救領命隨即使使者館舍差人孔明孔明荊州魯肅孔明孔明:「江南不必荊州使曹操不敢東南。」便魯肅高枕無憂侵犯皇叔退使者問曰:「三十大軍會合先生妙計可以退?」孔明:「平生西涼西涼切齒主公可作使興兵入關下江。」大喜即時一心西涼

 西涼夢見驚懼心中疑惑帳下夢中帳下應聲:「不祥。」心腹校尉:「所見?」:「莫非將軍許昌?」:「叔父!」:「叔父侍郎同謀不幸遇害作客。」

 聞言咬牙切齒痛恨荊州皇叔遣人:「不幸專權黎民凋殘密詔將軍天地不同日月西涼之前回音。」

 即時使者隨後便西涼進發西涼太守使曹操:「西涼。」:「叔父兄弟許昌叔父。」:「兄弟安忍興兵。」

 拜謝遂便使者推出手下八部一同進發八部隨著手下二十大兵長安長安郡守鍾繇曹操一面西涼前部先鋒五千浩浩蕩蕩鍾繇答話使寶刀一口交戰不一大敗奔走趕來大軍圍住長安鍾繇守護

 長安西漢城郭堅固急切攻打一連不能攻破:「長安城中不堪軍民不如暫且如此如此長安唾手可得。」:「!」即時退親自漸漸退

 鍾繇次日退令人果然放心縱令軍民打柴取水大開城門出入第五軍民鍾繇堅守

 鍾繇西門三更城門馬大:「在此!」措手不及軍校鍾繇東門得了城池三軍

 鍾繇退守潼關曹操長安不敢復議分付:「萬人鍾繇潼關日內關隘大軍隨後便。」便:「誤事。」:「糧草便隨後接應。」

 潼關鍾繇堅守關隘不出領軍曹操三代毀罵洪大廝殺:「將軍廝殺不可丞相大軍。」日夜輪流只要廝殺苦苦擋住第九關上西涼在於草地多半地上便三千西涼迤邐追趕

 正在關上點視糧草廝殺大驚隨後趕來忽然背後喊聲走時背後一陣抵擋不住大半重圍關上西涼隨後趕來潼關撞見接應

 潼關曹操:「如何潼關?」:「西涼百般辱罵懈怠乘勢奸計。」:「年幼!」:「不從當日關上糧草知道將軍連忙奸計。」

 大怒官告服罪退進兵直抵潼關:「寨柵然後。」砍伐樹木起立自居次日大小關隘西涼兩邊陣勢西涼人人勇健個個英雄超生立馬上首暗暗:「漢朝子孫何故?」咬牙切齒大罵:「不容活捉!」

 過來曹操背後交戰敗走二十敗走交戰之中西涼一齊過來大敗西涼左右抵擋不住百餘中軍曹操西涼:「穿曹操!」馬上:「曹操!」驚慌中有曹操告知令人:「曹操!」後人詩曰

潼關戰敗望風
喪膽超聲
 曹操之間背後趕來回頭正是大驚左右趕來各自逃命曹操厲聲:「曹操!」馬鞭看看趕上使趕來山坡:「在此!」攔住五十漸漸散亂氣力獨自

 曹操寨柵因此不曾:「今日!」賞賜收拾堅守寨柵不許每日辱罵傳令軍士堅守亂動:「西涼使當選弓弩。」:「在於安能便堅壁退。」:「丞相自來征戰一身何如?」

 細作:「乃是人部。」大喜:「丞相?」:「汝等。」日後報關大喜設宴暗笑:「公等良策?」:「丞相在此全部關上河西準備歸路丞相河北相應勢必。」:「。」便精兵四千河西山谷之中,「渡河同時。」領命四千暗暗下令安排船筏渭河細作:「潼關使準備船筏渡河必將之後渡河不得二十河東河南。」:「不必如此豈不兵法:『。』一半南岸河內。」:「叔父。」即使探聽曹操幾時渡河

 曹操渭河人馬河內日光精兵渡過開創營寨護衛按劍南岸渡河忽然:「後邊將軍!」認得河邊上船不止不動按劍得人蜂擁身上:「丞相!」猶言:「?」回頭不得百餘離岸有餘上船隨行將士上船逃命趕到河岸拈弓搭箭喝令曹操左手馬鞍虛發落水不定旋轉搖撼一手使一手遮護曹操

 渭南縣令南山之上馬匹牛馬西涼爭取牛馬無心追趕曹操因此便船筏曹操河中逃難登岸問安大笑:「今日!」:「若非有人努力渡河。」問曰:「?」知者答曰:「渭南縣令。」少頃:「若非。」軍校:「明日良策。」:「準備。」:「分頭甬道陳兵甬道旌旗以為疑兵沿河內便。」

 回見:「幾乎捉住曹操奮勇不知。」:「曹操侍衛名曰』,曹操勇力過人稱為』;不可輕敵。」:「久矣。」:「渡河不可創立營寨營寨急難。」:「愚意使不得渡河。」:「?」:「先鋒叔父。」

 於是五萬直奔渭南甬道兩旁鐵騎衝突喊聲人馬出土平地數人步行重圍步行部將血路東南背後趕來接應大半日暮方回人馬陷坑死者二百商議:「遷延河北營寨難以退今夜輕騎。」:「前後。」於是前部便

 曹操收兵:「寨柵四散伏兵其中砲響伏兵。」伏兵使成三十往前無人中軍西涼四面伏兵三十背後蜂擁正是

伏兵爭先
未知勝負下文分解

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary