Back to collection

Romance of the Three Kingdoms 三國演義

第一百十五回 Chapter 115

Click on any word to see more details.

百十 班師後主 屯田

 蜀漢耀十月大將軍差人連夜棧道整頓軍糧兵器漢中水路調撥船隻完備後主:「未成大功人心養兵致病用命不勝死罪。」後主猶豫未決:「天文西分野不明大將軍出師不利陛下降詔。」後主:「果然有失。」再三諫勸不從歸家嘆息不已不出

 興兵:「出師中原何處?」:「連年征伐軍民足智多謀等閒之輩將軍難為所以不敢。」勃然大怒:「丞相!」漢中三十山寨司馬令人回報司馬:「莫非?」:「。」:「何以?」:「向者不守結連羌人。」:「奈何?」:「此處分為二十五小城咽喉公引偃旗息鼓大開如此如此大勝。」籌畫已定各各偏將山寨

 前部前進將近望見旌旗大開心下疑惑回顧:「莫非?」:「眼見得只有百姓大將軍。」老小無數西北大喜:「。」隨後甕城忽然一聲砲響弔橋大驚:「中計!」退可憐五百後人

大膽誰知提防
可憐頃刻
 司馬大敗隨後接應兵退司馬不已二更禁止不住司馬引兵兩下夾攻大敗死戰退二十敗走之後心中搖動:「勝敗兵家損兵折將不足成敗在此一舉始終退立斬。」進言:「在此必然空虛將軍交鋒攻打便長安。」即令後軍

 引兵交戰出迎交鋒不分勝負收兵次日引兵挑戰按兵不出辱罵尋思:「一陣全然不退連日搦戰山寨必然。」分付:「用心守把此處搦戰今夜引兵。」二更正在設計喊聲精兵夜戰:「妄動。」原來引兵前哨一遍乘勢:「夜戰必然山寨。」分付:「。」

 攻打支持不住看看忽然衝殺一陣大敗絕了歸路之間喊聲紛紛倒退左右:「大將軍。」乘勢相應兩下夾攻一陣退山寨不出四面

 話分兩頭後主成都聽信宦官酒色不理朝政大臣顏色朝見皇后宮中一月後主私通帳下軍士五百綁縛復甦後主大怒有司有司受刑合當棄市自此命婦不許入朝一時官僚以後荒淫於是賢人退小人將軍阿附後主:「。」後主遣使召回正在攻打寨柵一日班師只得遵命先令退次後徐徐退不知平明退留空不敢

 漢中人馬使命成都後主後主一連不朝心中疑惑是日遇見秘書問曰:「天子班師公知?」:「大將軍不知使立功朝廷取回將軍善能用兵因此其事。」大怒:「!」:「大將軍繼武豈可造次倘若天子不容。」:「先生。」次日後主在後宴飲有人後主:「陛下為何?」後主默然不語:「奸巧專權靈帝十常侍陛下鑒於鑒於趙高朝廷自然中原恢復。」後主:「小臣縱然專權無能董允切齒何必介意?」叩頭:「陛下今日不遠。」後主:「『。』何不宦官?」近侍伏罪:「早晚聖上而已並不國政將軍外人將軍將軍。」叩頭流涕

 忿忿告之:「將軍不遠將軍國家。」:「先生安身。」:「隴西去處此地極其肥壯將軍何不武侯屯田天子屯田一者二者可以隴右不敢正視漢中四者將軍在外掌握兵權不能可以安身。」大喜:「先生金玉。」次日後主屯田武侯後主漢中:「出師不足未能成功屯田進取吾等勞苦今日退守漢中千里山嶺自然疲乏疲乏退那時乘虛無不。」漢壽漢城關隘引兵以為

 屯田四十連絡不絕長蛇細作地形申奏司馬昭大怒:「中原不能剿除心腹之患。」:「孔明傳授急難退智勇刺殺。」從事:「不然劉禪酒色信用大臣屯田大將無有不勝何必刺客?」大笑:「最善?」:「良材副將大事。」大喜:「。」問曰:「大將東吳?」:「主公。」大笑:「?」:「主公畫圖在此。」展開一路安營從何從何退一一有法大喜:「何如?」:「非一使。」西將軍都督關中人馬調遣一面差人持節西將軍都督關外使約期

 次日司馬昭計議前將軍:「中原折傷甚多守禦奈何深入山川危險自取禍亂?」:「興仁無道安敢?」武士推出須臾首級失色:「以來完備久矣定西順流水陸並進併吞東吳西將士守成邊境不過五萬屯田不過關外隴右絆住使不得關中精兵三十直抵漢中劉禪昏暗邊城。」

 西將軍起兵機謀大船海船司馬昭不知;「旱路造船?」:「求救東吳聲勢不敢妄動之內豈不?」大喜日出

 七月初三出師司馬昭城外方回西司馬昭:「主公十萬大心不可使大權。」:「豈不知?」:「主公何不使?」無數使疑心正是

士馬驅馳將軍跋扈
未知下文分解

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary