Back to collection

Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹四書章句集注

《大學章句》 Commentary on Great Learning

Click on any word to see more details.

大學章句》 Preface on Commentary to the Great Learning程子:「大學遺書。」可見古人次第次之學者由是不差

大學明明親民至善程子:「當作。」大學大人明德所得萬事有時本體未嘗學者其所明德以及使至於至善事理當然言明明德新民至於至善天理大學綱領而后而后而后而后而后至善所在定向妄動處事其所本末終始先後近道明德新民上文明明天下格物平聲明明天下使天下明德其一自欺知識其所無不事物極處無不大學條目而后而后而后而后而后而后而后天下去聲物理極處無不所知無不以上明明齊家以下新民以下得所天子以至於庶人身為一切正心以上所以齊家以下其所其所上文

孔子曾子二百五曾子門人頗有程子經文序次五百四十六經傳文理接續血脈貫通深淺始終精密熟讀不盡

康誥:「克明。」康誥周書大甲:「。」大甲商書之所以之所以不明:「克明。」堯典虞書

首章明明」,沒世之下

:「日新日日日新。」沐浴洗濯沐浴一日自新日日日新不可間斷康誥:「新民。」自新詩曰:「。」大雅文王至於文王以及天命是故君子無所不用其極自新新民至善

新民

:「邦畿千里。」玄鳥邦畿有所:「。」子曰:「其所可以不如!」綿小雅綿岑蔚子曰以下孔子:「穆穆文王!」為人為人為人為人國人詩文穆穆深遠繼續光明無不而言聖人無非至善五者學者精微其餘天下其所無疑:「猗猗君子如切如磋君子不可!」如切如磋道學威儀君子不可盛德至善不能協韻水名猗猗使成形質1,沙石使滑澤玉石嚴密盛大講習討論省察戰懼可畏明明明德至善道學其所威儀其實:「!」君子小人沒世嗚呼周頌君子其後小人所以新民至善使天下後世不得其所所以沒世思慕詠歎深長

至善以下誠意

子曰:「聽訟使!」無情不得夫子而言聖人使不敢明德自然心志不待可以本末先後

本末

程子:「。」之至之上別有結語

格物而今經文之下竊取程子:「所謂格物在即人心莫不天下莫不有理不盡是以大學使學者天下莫不已知以求至於用力一旦豁然貫通無不全體大用無不之至。」

所謂自欺惡臭好好自謙君子去聲禁止自欺不知實用禁止自欺使惡臭好好必得不可苟且1為人其實不實他人不及己獨小人閒居無所不至君子而后君子閒居獨處小人則是不知不能實用以至不可不可君子所以以為曾子:「所指!」上文之中不可如此可畏心廣體胖君子安舒無愧廣大如此

誠意:「。」:「而后。」心體有所未盡其所不能實用自欺其所以為進德故此然後用力始終不可不可如此

所謂有所忿懥不得有所恐懼不得有所好樂不得有所憂患不得程子:「當作。」忿去聲忿懥四者不能一有不能動情不能不心不在焉視而不見聽而不聞不知是以君子然後無不

正心所以誠意不能密察自此以下

所謂其所親愛其所賤惡其所畏敬其所哀矜其所敖惰天下去聲上聲眾人五者當然常人其所不加陷於:「。」協韻俗語溺愛不明之所以不可以

齊家

所謂治國不可君子不出成教所以所以所以使去聲上聲所以然而之所以使不外乎所以康誥赤子」,不遠未有養子而后去聲不假推廣一家興仁一家作亂如此一言人定發動堯舜天下桀紂天下其所其所不從是故君子而后無諸而后去聲承上文人定而言善於然後可以然後可以正人以及所謂不如其所不從治國上文:「夭夭蓁蓁于歸家人。」家人而后可以國人平聲周南夭夭蓁蓁猶言女子而言婦人:「。」而后可以國人小雅:「不忒正是四國。」父子兄弟而后民法鳴鳩治國詠歎上文如此深長

九章齊家治國

所謂平天下老老長長是以君子上聲去聲老老所謂有所感發興起所以上行下效影響所謂可以見人不可使是以君子其所使之間得分上下四旁方正天下使先後從前去聲上文無禮以此不敢以此無禮使不忠以此不敢以此不忠至於前後左右無不皆然上下四旁長短彼此無不興起平天下要道自此:「君子父母。」好好