Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Song 《宋史》

卷三百三十二 列傳第九十一 滕元發 李師中 陸詵 趙禼 孫路 游師雄 穆衍 Volume 332 Biographies 91: Teng Yuanfa, Li Shizhong, Lu Shen, Zhao Xie, Sun Lu, You Shixiong, Mu Yan


字元達道東陽月中慷慨小節賦詩范仲淹進士廷試第三中程第三大理評事通判湖州:「。」

集賢開封府推官戶部判官起居注英宗姓名未及即位:「黑白東西所以變色朋黨。」 :「君子小人?」:「君子草木綢繆蔓草朝廷朋黨可以不然。」以為名言諫院御史宰相跋扈:「宰相固有以為跋扈以為。」

御史保安上疏不當失信樞密不合戰功樞密約束樞密發言:「大事異同如是而後。」宰相諫官不可:「傳達而已。」:「宰相使?」

京師地震上疏大臣秦州:「秦州。」契丹使開懷感動河北地大安撫使獨處:「。」盜賊翰林學士開封府扶杖所在

國主發言:「李氏不立當時大臣不能至今以此陛下此時使經營分裂百年。」

論事家人父子文飾洞見巨細親疏解答不少王安石天下翰林學士鄆州定州:「不可。」:「陛下一手年以來所行便民心天意。」

青州天府池州流落以前筠州以為復有談笑自若:「。」 :「滿。」以為湖州

學士鄆州學生二十:「良田頑民?」以為淮南京東流民城外營地使出力一夕二千五百全活五萬真定太原

凜然西北號稱河東十二西邊八月:「不敵。」:「不可。」風塵河東而後:「。」部將不敢德城二十里外:「一舉不可。」

力求淮南學士揚州七十一祿大夫」。


十五時政都監逗遛不敵不敢宰相無罪呂夷簡詰問以為布衣:「。」知名

進士洛川當下父老租稅十萬桎梏:「公錢?」聽命以上簿反之盛冬大雪使中國往往婚姻不可雜處經略使

樞密使太子中主管經略文字:「歲暮。」:「故事。」樞密院:「。」朝廷

廣西刑獄五百不能險阻士人無法使

宜州交阯不用朝廷經略使轉運使便:「交阯?」:「不能。」:「不能奈何?」不可亡者仁宗邀功於是泰州安置交阯耀聲言中方飲酒自若不敢方物巢穴所屬固守禍福稱為大夫不敢

故道西南史館鳳翔:「西夏彼得藉口釁端。」 鄜延路西夏銀州牽制牽制:「不出。」既而

河東轉運使西秦州班超》,持重大體重兵使:「堅壁固守戰士。」約束取勝

上下屯兵武勝:「修築發兵聲勢弓箭西武勝部族招撫武勝西發兵築城斷絕歸心西域其後清水大抵根本遠略土地未有不如。」王安石反覆司馬光蘇軾左右時政得失自稱:「天生微臣如此陛下。」以為團練使安置郎中六十六

州縣包拯參知政事朝廷多事:「包公鄞縣王安石王敦天下。」二十

進見天人之際君臣大節進賢退不肖宰相信服不得范仲淹大言不容時而未嘗


餘杭進士起家北京判官給事不乏集賢通判秦州:「中國屯戍。」既而

太常吏部開封縣咸平不時大校使

陝西刑獄鑄錢大錢:「民間銅錢大錢公私商賈可以通行。」

湖南轉運使集賢殿修撰:「十八異時經略使未嘗一往使大將號令。」姑息使者四十五五萬遣使諫院英宗

:「施設不當?」:「難以陛下安靜?」:「大抵邊陲安靜朝廷如此何如?」:「。」慶州聲言益發大順積習國威不立使者:「。」盤旋不敢:「興兵。」朝廷詔書以為未可明年大行遺留使謝罪

銀州監軍名山與其河南:「數萬情偽未可知。」妄動轉運使:「名山橫山刺史使中國無益西。」幕府協力發兵節制未及晉州抵罪真定學士成都

青苗:「火種不足不為不能死地使者。」成都一路五十九


成都公事常平三十百萬土田成都榷茶轉運使事權所行職事兩河不許御史蘇轍:「共事金銀民間過於至今利益立法未有。」主管東嶽廟

蘄州常平使河北於是一切使詣闕以為:「之一利害可見。」商人盛行明年死者百分陝西轉運使集賢殿修撰秦州

使踴躍節制不成

戶部侍郎未及秦州未幾河南延安


進士汾州司法參軍宣撫陝西機宜文字人數朝廷故地歸降上疏:「無名有餘餓莩中國以往紀律疆場橫山。」

執政大理河川稼穡三十安新兵部故事朝廷人數保安既而道喜朝廷任事以為俸給使安遠:「形勢增廣無窮。」:「存亡不免萬人釁隙不可。」集賢

人犯賀正心腹橫山陝西刑獄宣撫陝西河東西:「大兵水草險隘可以招誘然後招降。」欲取橫山宣撫判官河東銀川以後節制不敢

審計形勢東西欲取敗走未能:「使經略。」明年德城

不出殆盡所有問曰:「往時若干安在?」:「大兵之後死亡。」:「?」:「使所得不問。」境內公私七千五百騎兵七千異時簿不可常平於是人人