Back to collection

History of Song 宋史

卷三百七十九 列傳第一百三十八 章誼 韓肖冑 陳公輔 張觷 胡松年 曹勛 李稙 韓公裔 Volume 379 Biographies 138: Zhang Yi, Han Xiaozhou, Chen Gongfu, Zhang Xue, Hu Songnian, Cao Xun, Li Zhi, Han Gongyi

Click on any word to see more details.


浦城崇寧進士司法參軍教授杭州通判建炎錢塘使者杭州聲勢討賊

臨安執事人心群臣:「今日何如?」西安主管機宜文字:「三軍。」:「三軍?」屏息倉部員外奉使貿易軍用稽遲未幾員外殿御史

宣撫陝西:「退處斷使自助。」折衝守禦中國招禍

太平平江劫掠水軍:「舟師大為戰船傳令皆可戰守。」淮南宣撫措置戰守:「南侵奔走陛下揚州十萬可以斥候不明宰相前年建康長江舟師相異宰相不知今年執政大臣陛下江海舟楫戰守險阻郡縣防守駕馭不可將帥自衛漕運不可盜賊四者不用!」

生財對曰:「殘虐敵寇折衝財賦心計四者任人政治。」

集議配享祭天以太太宗:「未合典故未盡國家以太之后太宗文王仁宗祭天祖宗一時配享太祖將來昊天上帝以太。」

紹興大理宰相平江:「儒者使。」吏部侍郎有司通知專用以前後續指揮如此有所執守。」

刑部侍郎敕令:「紹興敕令格式忠厚祖宗舊貫有司既久州縣推行申明郡守官司參考祖宗新書然後審訂刪去。」

學士樞密承旨:「南北南北天子祖宗殿親軍之內天下今日神武逃亡市井殿親軍侍衛陛下南北禁衛本朝遴選合取萬人分為禁衛王室。」

永壽西北東南大臣使參政學士充軍通問使給事中論事不少:「萬里。」風聞其所南京刑部尚書

親征師大淮陰臨安戶部尚書:「祖宗理財戶部轉運使東南發運移用補助戶部不乏王府發運使失職定都汴京發運使發運荊湖南之間討論發運。」:「戶部左右復發轉運使檢察常平戶部財用。」

學士溫州大旱招商使者一等平江臨幸召對:「不足。」

明年建康戶部尚書:「西湖北淮南東西失業者最多朝廷錢糧財力不足大將一路縣地將士其餘。」

臨安殿學士江南東安撫大使建康兼行留守未幾六十一」。

寬厚長者故事挾怨仇家為人報復大體論事奏疏使:「。」家人使:「數月大似往年太學。」不知使九十二𩤏


相州安陽曾祖再世開封府府尹殿家世同上出身衛尉品服

給事中生辰使相州相州其父:「先帝父子。」幽薊守備入境

建炎江州祠部:「中原長江淮南屏蔽沃野千里荒廢農事。」建康屯田江淮應詔中原軍政工部侍郎

廣西侍從戰守其所事理吏部尚書:「于時不能。」

紹興百官強兵:「天下財賦三司戶部上供而已戶部戶部不能漕司漕司不能漕司州縣出納漕司戶部經費養兵今人諸軍核實將帥不虛生民常賦之外以軍失時未及息肩招集流散殿強兵其先。」採納天地日月星辰社稷於是有司祭禮

吏部侍郎條例散失因為條目以次陣亡差遣調不能使陣亡本家異姓使無不六部出入不行

殿學士簽書樞密院通問使受命執政兵強離合行人:「大臣己見未有定論權時他日國家半年進兵不可。」:「家世受命即行。」稱為夫人

家世往返半年即位使者未嘗遣人使非議不合力求溫州臨安府

戰守方略:「女真西西敵意攻戰綿亙千里不若文武臣僚險阻屯兵形勢相接西宣撫使不過難以江北使藩籬。」:「大將自主進攻精銳號令不聽命山東民怨流亡歸附淮南江東西至多必將。」:「南岸甚多沿江大將分地軍士精銳使力耕技藝江北江南無業分給固守。」常州萬壽簽書樞密院

已定復命使接伴稱謝使語塞遣人議事

殿學士紹興與其寓居幾十所得恩澤宗族七十六」。

榮歸以為


台州臨海政和及第調平江教授當官絕不諸生不予不悅越州天府秘書

靖康宣和:「用事二十餘年太宰引用覿纂修引用決不宰相大臣人臣安貧守節慷慨論事得人禮義廉恥稍稍敵國豈不!」:「陛下同心合謀不和聖訓一心安國。」

渡江人情疑懼父子大臣欽宗孟夏神觀不當平時父子今朝公卿執事。」崇信節度使德安安置:「罪惡都城族滅。」

三事其一書生不知軍旅太原大臣其二不當其三祖宗法度不宜得罪

高宗即位尚書員外明年維揚宮觀

紹興吏部員外

今日公卿大夫氣節忠義不能維持天下國家平時忠言直道緩急豈非王安石學術政事學術尚可學術尤甚政事政事害人學術害人,《》、《字說聖人破碎大道非一。《春秋正名褒貶亂臣賊子使學者不治春秋》;《》、《成敗安危存亡聖君賢相忠臣義士龜鑑使學者》、《》。王莽揚雄不能更為:『合於孔子無可無不可。』馮道:『五代最善避難存身。』使公卿大夫氣節忠義。」
言中得人孝感品服尚書省進入以便觀覽

:「正心治國用人朝廷朋黨。」審計官告己見面對建康上疏攻守大臣西增兵要害使西掎角

宮中視朝淡黃群臣未可吉服策士講筵不行

尚書禮部侍郎進退人才職分殿修撰江州太平太平六十六太中大夫文集二十奏議十二論事剴切疾惡如仇程頤


福州進士小官子弟京族再三遂即諸生不能:「?」諸生問曰:「嘗聞先生教令讀書徐行。」:「天下破壞至此。」諸子大驚所聞:「先生。」:「所知。」慷慨:「宗廟社稷危在旦夕。」:「老成左右開道上心天下忠義分佈內外第一。」其所於是

福建路轉運判官統制駐軍西不肯力戰分為城中第一便第二兵力第三第四更迭交戰士卒不乏中流敗走:「大軍合力不能。」安得大喜