Back to collection

The Classic of Tea 茶經

卷中:四之器 Middle Scroll: 4. Utensils

Click on any word to see more details.三分古文二十一︰「」;︰「五行」;明年。」其三之間以爲古文之上之上之上所謂𡏻其內其一其一其一風能其三曲水之類鍛鐵


高一


𨫀軍人便


常用

,
生鐵今人所謂洪州萊州堅實持久歸於


十字


小青有節之類


夾縫使


外方運行外方傾危內容車輪八分中方鳥羽


,竹節高三口徑


海貝之類方寸故云

常用無有竹木持久


舍人:「。」永嘉餘姚瀑布一道:「他日。」常用


蒲葵兩頭


𢶆竹製𢶆

越州鼎州婺州岳州洪州或者邢州越州不然不如不如茶色茶色不如所謂︰「出自東甌。」越州越州邢州茶色茶色洪州茶色不宜


紙夾


茱萸𢩁長三器物陳列


竹篾三角使玲瓏高一高二

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary