Back to collection

Wenxuan 《文選》

卷四十二 Scroll 42

Click on any word to see more details.

曹公孫權
吳書孫策周瑜魯肅將軍父兄精糧區區受制江東西蜀漢劉備同事。〉

魏志阮瑀字元太祖司空祭酒記室丞相文章。〉

条目曹公孫權
以來一日恩情;〈爾雅婿毛詩重婚吳志江東曹公未能小弟楊州刺史。〉中間覽古因緣忿大變。〈忿恨。〉韓信傷心,〈漢書高祖楚王以為淮陰不朝高祖使家人發兵太子范曄後漢書自負功德不能滿以此不平幽州陛下主人握手交歡不然所以失望。〉。〈漢書邯鄲東北使求救匈奴使匈奴何不以為匈奴上書所以他人家屬使得匈奴使使使使於是淮南諸侯淮南令人大夫謀反淮南使頗有發兵。〉將軍骨肉江南本州淮陰。〈楊州江南江南楊州壽春孫權江南本州江都江西壽春楊州刺史壽春。〉顯露。〈魏志字元國人太祖袁紹東南楊州刺史後漢書幽州漁陽兵器。〉,〈。〉淮南。〈史記蘇秦齊王古字論語子曰。〉莫不動聽。〈戰國策曾參殺人曾參不信有人不信須臾有人。〉禍難恥辱大丈夫雄心。〈吳志周瑜受制南面!〉蘇秦按劍作色不為。〈戰國策蘇秦不為西面交臂何以大王大王忿作色攘臂按劍仰天寡人不事戰國策。〉氣盛,〈楚辭氣盛。〉忿恨不能事勢劉備本心。〈周易。〉

任重國朝平天下懷集,〈家語夷狄。〉姻親,〈漢書因而。〉海內以為老夫,〈左氏老夫公子使行人大國韓子因而群臣大夫兄弟。〉使自絕以是忿忿反側小事,〈小事忿恨婚姻。〉後嗣數年赤壁避惡周瑜水軍江陵。〈赤壁地名荊州吳志曹公荊州周瑜左右萬人劉備赤壁曹公其餘引退士卒死者江陵守歲殺傷。〉其餘,〈荊州非我其餘。〉肌膚有所。〈列子子曰肌膚萬金。〉何必不復。〈餘地何必荊州不復!〉高帝榮美〉,負累?〈漢書項羽賓客遣使後漢書洛陽岑彭赤眉長安司徒與其不敢大事官爵河水在此食言。〉是以。〈毛詩。〉

往年新造以至九江,〈魏志建安十四二月輕舟水軍肥水吳志曹公警備廬江九江蘄春廣陵渡江江西合肥以南唯有裴松之吳志。〉非有深入為己,〈左氏子曰安人以為。〉西以此智者。〈金匱智者無形。〉是故姑蘇麋鹿。〈漢書淮南伍子胥麋鹿姑蘇姑蘇高見三百戰國策晉陽遣人晉陽不如不可便。〉謝病以免不同。〈漢書嗜酒楚王常設退可以謝病孝王。〉聖人。〈。〉術數土地不能而已臨江不得未必千里萬端三軍江河。〈左氏吳子左右使三軍吳中師大漢書韓信丞相進擊疑兵至於伏兵安邑。〉

凡事不得舊好形勢威脅敵人。〈威重威重迫脅敵人。〉有所無益今日不足淮南,〈漢書淮南謀反日夜輿地部署出入。〉,〈范曄後漢書天水歸天自稱西上將軍詣闕天水天下士馬萬世一時。〉,〈。〉不受竇融留意。〈漢書孝王公孫使刺殺天子使遣使公孫後宮安國泣諫自殺使安國長公主范曄後漢書竇融周公扶風西五大大將軍即位使遊說西豪傑計議決策涼州司空。〉劉備,〈吳志。〉江表高位坦然可觀聖朝下令百姓保安豈不僥倖不忍,〈親愛劉備。〉所謂小人大雅不肯為此。〈韓子班固漢書大雅河間。〉傾心從事其後。〈史記從事廣雅。〉劉備開設二者審處

交州豫章執事,〈吳志交州刺史遣使曹公劉繇楊州刺史不敢豫章。〉並行減損進軍以為道路君子不為。〈左氏使。〉百姓國家區區樂欲庶幾明德是故按兵致意使在其中,〈左氏使使其間。〉虛心詩人周易。〈毛詩周易。〉清流而已

文選
吳書孫策同事」:。〉

」::「。〉

本州」:茶陵」,。〉

」。正文當作」。茶陵」,失著史記傳寫」,本國。〉

公子」:茶陵」,」。〉

」::「。〉

」:」,「。〉

:「當作」。茶陵」。。〉

:「不當茶陵」。所見。〉

西五大大將軍」:西河西」,。「下去。〉

朝歌
朝歌大軍西征太子孟津小城漢書有朝。〉

魏文帝

条目朝歌
五月十八。〈爾雅。〉有限,〈爾雅孟子不得。〉不可。〈毛詩杜預左氏。〉足下昔日南皮,〈漢書勃海南皮。〉不可六經逍遙;〈莊子孔子老聃春秋六經以為久矣淮南子百家異說有所。〉六博,〈相當不得。〉順耳馳騁,〈儀禮鄭玄祿所謂庶人。〉清泉白日輿無聲清風傷懷。〈列女傳莊子仲尼。〉足下以為果分一方長逝異物,〈司馬遷長逝魂魄無窮鵩鳥賦異物莊子異物同體死生聚散變化異物。〉一念何時可言

風扇,〈禮記仲夏夏至。〉天氣河曲文學。〈毛詩。〉同時如何!〈毛詩如何。〉使自愛。〈老子聖人自愛。〉

文選
爾雅」:茶陵」,。〉劉楨阮瑀陳琳王粲太子二十二太子。〉

魏文帝

条目
二月歲月。〈。〉不見東山!〈毛詩東山滔滔自我不見杜預左氏不支不能支持。〉書疏往返

昔年疾疫一時可言昔日輿何曾須臾流行絲竹賦詩,〈酒後仰天。〉忽然百年共相數年之間零落傷心。〈廣雅。〉姓名