Chinese Notes
Chinese Notes

纪律 (紀律) jìlǜ

jìlǜ noun discipline
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律

Contained in

纪律检查委员会

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷一百九十三 志第一百四十六 兵七 Volume 193 Treatises 146: Military 7 4
History of Ming 《明史》 卷一百三十五 列傳第二十三 陳遇 葉兌 范常 宋思顏 郭景祥 楊元杲 阮弘道 孔克仁 Volume 135 Biographies 23: Chen Yu, Ye Dui, Fan Chang, Song Siyan, Guo Jingxiang, Yang Yuangao, Ruan Hongdao, Kong Keren 3
History of Song 《宋史》 卷四百〇三 列傳第一百六十二 趙方 賈涉 扈再興 孟宗政 張威 Volume 403 Biographies 162: Zhao Fang, Jia She, Hu Zaixing, Meng Zongzheng, Zhang Wei 2
History of Song 《宋史》 卷三百六十九 列傳第一百二十八 張俊 張宗顏 劉光世 王淵 解元 曲端 Volume 369 Biographies 128: Zhang Jun, Zhang Zongyan, Liu Guangshi, Wang Yuan, Jie Yuan, Qu Duan 2
History of Ming 《明史》 卷二百十二 列傳第一百 俞大猷 戚繼光 劉顯 李錫 張元勳 Volume 212 Biographies 100: Yu Dayou, Qi Jiguang, Liu Xian, Li Xi, Zhang Yuanxun 2
History of Song 《宋史》 卷三百四十九 列傳第一百〇八 郝質 賈逵 竇舜卿 劉昌祚 盧政 燕達 姚兕弟:麟 子:雄 古 楊燧 劉舜卿 宋守約子:球 Volume 349 Biographies 108: Hao Zhi, Jia Kui, Dou Shunqing, Liu Changzuo, Lu Zheng, Yan Da, Yao Si and younger brother: Lin, sons: Xiong, Gu, Yang Sui, Liu Shunqing, Song Shouyue and son: Qiu 2
History of Ming 《明史》 卷一百七十三 列傳第六十一 楊洪 石亨 郭登 朱謙 孫鏜 范廣 Volume 173 Biographies 61: Yang Hong, Shi Heng, Guo Deng, Zhu Qian, Sun Tang, Fan Guang 2
History of Jin 《金史》 卷一百〇一 列傳第三十九: 承暉本名福興 抹撚盡忠 僕散端本名七斤 耿端義 李英 孛朮魯德裕 烏古論慶壽 Volume 101 Biographies 39: Cheng Hui former name Fu Xing, Monian Jinzhong, Pu Sanduan former name Qi Jin, Geng Duanyi, Li Ying, Bei Pailudeyu, Wugulunqingshou 2
History of Song 《宋史》 卷三百六十五 列傳第一百二十四 岳飛 Volume 365 Biographies 124: Yue Fei 2
History of Song 《宋史》 卷二百五十五 列傳第十四 郭崇 楊廷璋 宋偓 向拱 王彥超 張永德 王全斌 康延澤 王繼濤 高彥暉 Volume 255 Biographies 14: Guo Chong, Yang Tingzhang, Song Wo, Xiang Gong, Wang Yanchao, Zhang Yongde, Wang Quanbin, Kang Yanze, Wang Jitao, Gao Yanhui 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
严纪律 嚴紀律 願嚴紀律 History of Song 《宋史》 卷三百八十三 列傳第一百四十二 陳俊卿 虞允文 辛次膺 Volume 383 Biographies 142: Chen Junqing, Yu Yunwen, Xin Ciying 7
申明纪律 申明紀律 願陛下申明紀律 History of Song 《宋史》 卷二百七十七 列傳第三十六 張鑑 姚坦 索湘 宋太初 盧之翰 鄭文寶 王子輿 劉綜 卞袞 許驤 裴莊 牛冕 張適 欒崇吉 袁逢吉 韓國華 何蒙 慎知禮 Volume 277 Biographies 36: Zhang Jian, Yao Tan, Suo Xiang, Song Taichu, Lu Zhihan, Zheng Wenbao, Wang Ziyu, Liu Zong, Bian Gun, Xu Xiang, Pei Zhuang, Niu Mian, Zhang Shi, Luan Chongji, Yuan Fengji, Han Guohua, He Meng, Shen Zhili 3
纪律严明 紀律嚴明 紀律嚴明 History of Song 《宋史》 卷四百五十三 列傳第二百十二 忠義八 高永年 鞠嗣復宋旅 丁仲脩 項德 孫昭遠 曾孝序 趙伯振 王士言祝公明 薛慶 孫暉李靚 楊照 丁元 宋昌祚 李政 姜綬 劉宣 屈堅王琦 韋永壽 鄭覃 姚興 張玘 陳亨祖 王拱 劉泰 孫逢李熙靖 趙俊 劉化源 胡唐老 王儔朱嗣孟 劉晏 鄭振 孟彥卿 高談 連萬夫謝皋 王大壽 薛良顯 唐敏求 王師道 Volume 453 Biographies 212: Loyalty and Righteousness 8 - Gao Yongnian, Ju Sifusonglu, Ding Zhongxiu, Xiang De, Sun Zhaoyuan, Ceng Xiaoxu, Zhao Bozhen, Wangshi Yanzhu Gongming, Xue Qing, Sun Huilijing, Yang Zhao, Ding Yuan, Song Changzuo, Li Zheng, Jiang Shou, Liu Xuan, Qu Jianwangqi, Wei Yongshou, Zheng Tan, Yao Xing, Zhang Qi, Chen Hengzu, Wang Gong, Liu Tai, Sun Fenglixijing, Zhao Jun, Liu Huayuan, Hu Tanglao, Wangchou Zhu Simeng, Liu Yan, Zheng Zhen, Meng Yanqing, Gao Tan, Lianwan Fu Xiegao, Wang Dashou, Xue Liangxian, Tang Minqiu, Wang Shidao 3
纪律严 紀律嚴 紀律嚴否於斯別矣 History of Song 《宋史》 卷二百五十九 列傳第十八 張美 郭守文 尹崇珂 劉廷讓 袁繼忠 崔彥進 張廷翰 皇甫繼明 張瓊 Volume 259 Biographies 18: Zhang Mei, Guo Shuowen, Yin Chongke, Liu Tingrang, Yuan Jizhong, Cui Yanjin, Zhang Tinghan, Huangfu Jiming, Zhangg Qiong 2
守纪律 守紀律 惟各守紀律 History of Song 《宋史》 卷四百〇九 列傳第一百六十八 高定子 高斯得 張忠恕 唐璘 Volume 409 Biographies 168: Gao Dingzi, Gao Side, Zhang Zhongshu, Tang Lin 2
遵纪律 遵紀律 各遵紀律 History of Song 《宋史》 卷三百三十二 列傳第九十一 滕元發 李師中 陸詵 趙禼 孫路 游師雄 穆衍 Volume 332 Biographies 91: Teng Yuanfa, Li Shizhong, Lu Shen, Zhao Xie, Sun Lu, You Shixiong, Mu Yan 2
干纪律 乾紀律 敢幹紀律 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十九上 本紀第十九上: 懿宗 Volume 19 Annals 19: Yizong 2