Back to collection

Stratagems of the Warring States 戰國策

卷十九 趙二 Chapter 19: Zhao II

Click on any word to see more details.

蘇秦
蘇秦,〈十六。〉:「天下人臣乃至布衣莫不大王忠於久矣雖然,〈傳言其弟成為嫉賢。〉大王不得任事是以。〉本錢。〉盡忠前者館舍,〈婦人館舍通稱。〉大王然後相親。〈」,。○ 札記史記」。策文。「。〉大王莫若安民有為安民在於擇交。〈諸侯。〉擇交擇交不得終身。〉不得外患,〈。〉不得不得不得。〉斷絕,〈。〉大王出於

左右」。○ 所以」。大事白言」,。 札記。〉所以陰陽陰陽只有兩端。〉而已大王海隅雲夢皆可使封地下文之類。〉父兄皆可受封,〈之類。〉之所以之所以。〈所以。〉大王垂拱之所以大王大王,〈正義西之外。〉宜陽。〈。〉宜陽,〈州郡正義同州西北延安綏德保安。〉道不通無援不可霸陵濟源東南以下修武南陽大事顯王十一使鹿水經注年表赧王三十六大小六十一。「」,「」。蘇秦南陽南陽雍州萬年縣東北巴郡。〉南陽,〈修武。〉銷鑠入朝本錢。〉山東,〈正義徐廣常山常山清河。〉邯鄲之下之所以大王

當今山東建國莫如地方千里,〈」。○ 札記史記」。〉帶甲十萬十年西常山清河燕國不足天下莫如。〈天下。〉然而不敢舉兵其後然則不然無有名山大川稍稍蠶食國都。〈」,「。〉不能本錢。〉。○ 札記史記。〉。○ 射中。 札記史記。〉之所以大王

咫尺天下諸侯。〈顓頊在下國土云云枚乘」,李善韓子云云此類。〉不過不過三百天子是故明主一本。〉敵國強弱士卒不肖不待相當勝敗存亡,〈一本。 節目。〉胸中本錢」。 。〉眾人

天下地圖諸侯諸侯十倍并力西面本原,「。○ 一本。 札記史記。〉,〈一本。 。○ 一本西面云云。 札記史記。〉西面豈可同日而言諸侯高臺,〈。○ 臺榭」。〉宮室。○ 一本。 札記史記。〉五味軒轅,〈天文,「軒轅後宮」。美人。〉,〈一本」。〉美人巧笑」,「。〉與其是故日夜」。○ :「」,「」,前漢王子,「」,。〉諸侯以求大王

流言朋黨強兵忠於大王莫如,〈札記」。〉札記史記。〉天下將相相與。〉之上白馬絕食常山其後。〈州郡。〉其後守成,〈王莽,「京城道者宜州西慶州南北相當北山。」使不得西地名鄭玄,「。」按下張儀。〉,〈。〉常山渤海宜陽渤海諸侯背約國共」。○ 「」,無異從前」。札記史記」。〉不敢出兵函谷關山東如是!」

:「寡人年少未嘗社稷有意天下諸侯寡人。」蘇秦武安黃金白璧錦繡諸侯。〈天下天下不盡不止諸侯相救手足頭目天下天下從者其所不可諸侯不一不一名實張儀所以使諸侯自保安能併吞地形便兵強足以天下然則天時道德仁義興亡雖然天下所以此時。〉

[1]
一本。 。○〉:「技藝。〉是故是故一時不以夜行大功不以輕敵是以任重知者。〈。〉」。○ 當作」。〉百倍,〈。〉不樂;〈爭先不樂其後有事。〉功業人主不再;〈一舉不待大功不再。〉仁者不用求得,〈。〉」。○〉用兵用兵終身不休」。○ 當作」。 札記。〉,〈使為己。〉!〈無幾。〉然而四方不通從而不止」。」,四面。 札記」。。〉邯鄲」。〉邯鄲不休刑罰,〈新民。〉從而不止。〈。〉:『戰勝國危不斷。〈戰事不止。〉輕者。』〈戰勝國危大權不止故地不斷上文用兵不休從而不止。〉不得,〈使不可得。〉無已不得以下可見。〉為著為重。」〈莫大。〉

:「寡人案兵天下。」

子曰:「天下不能大過。〈此時故云。〉大過天下」。〉、〈:「」,下作」。〉。〉不可,〈存亡不可。〉以為,〈。○〉賢主,〈用兵民用」。○ 當作民用」。〉兵強宣王」。○ 」。〉以南西,〈。○ 。〉」。○〉之上,〈一本之上」。〉十年。〉不服,〈不服。〉。〈戰敗十三二十二齊河三十六臨淄國共社稷莊子,「」。釋文,「居宅無人無後」。。〉之所以之所以?〈下文。〉而後,〈。〉精兵司馬司馬穰苴。〉不可以為。○〉當作不可」。下文之一可見。〉不可,〈刑名。〉」。○〉刑名,〈。〉白馬白馬使白馬。〈使白馬白馬天下白馬。〉。〈無端而今。〉

,〈河內。〉三國。〈。〉」。〉,〈絕句。〉告之。〉不從。〈。〉不識三國」。○〉」,:「不必。〉不從是以。○ 。〉三國。〈不從不可。〉。〈申言三國不能。〉橫行十四終身不敢,〈