Chinese Notes
Chinese Notes

tǐng

tǐng noun a small boat
Domain: Watercraft 船 , Concept: Means of Transportation 交通工具

Contained in

赛艇皮划艇皮艇划艇游艇快艇潜水艇救生艇潜艇舰艇汽艇

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百四十三 列傳第二百〇二 文苑五 梅堯臣 江休復 蘇洵 章望之 王逢 孫唐卿黃庠 楊寘 唐庚兄:伯虎 文同 楊傑 賀鑄 劉涇 鮑由 黃伯思 Volume 443 Biographies 202: Literature 5 - Mei Yaochen, Jiang Xiufu, Su Xun, Zhang Wangzhi, Wang Feng, Suntang Qinghuangxiang, Yang Zhi, Tang Geng and elder brother: Bohu, Wen Tong, Yang Jie, He Zhu, Liu Jing, Bao You, Huang Bosi 2
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二五 列傳第十七  張纂 張亮 張耀 趙起 徐遠 王峻 王紘 Volume 25 Biographies 17: Zhang Zuan; Zhang Liang; Zhang Yao; Zhang Qi; Xu Yuan; Wang Jun; Wang Hong 2
History of Ming 《明史》 卷二百九十 列傳第一百七十八 忠義二 Volume 290 Biographies 178: Loyal Officials 2 2
History of Ming 《明史》 卷二百二十五 列傳第一百十三 張瀚 王國光 梁夢龍 楊巍 李戴 趙煥 鄭繼之 Volume 225 Biographies 113: Zhang Han, Wang Guoguang, Liang Menglong, Yang Wei, Li Dai, Zhao Huan, Zheng Jizhi 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十九 列傳第九十九: 于休烈 令狐峘 歸崇敬 奚陟 張薦 蔣乂 柳登 沈傳師 Volume 149 Biographies 99: Yu Xiulie, Ling Huhuan, Gui Chongjing, Xi Zhi, Zhang Jian, Jiang Yi, Liu Deng, Shen Chuanshi 1
History of Ming 《明史》 卷二百二十七 列傳第一百十五 龐尚鵬 宋儀望 張岳 李材 陸樹德 蕭廩 賈三近 李頤 朱鴻謨 蕭彥 孫維城 謝杰 郭惟賢 萬象春 鍾化民 吳達可 Volume 227 Biographies 115: Pang Shangpeng, Song Yiwang, Zhang Yue, Li Cai, Lu Shude, Xiao Lin, Jia Sanjin, Li Yi, Zhu Hongmo, Xiao Yan, Sun Weicheng, Xie Jie, Guo Weixian, Wan Xiangchun, Zhong Huamin, Wu Dake 1
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《舟部》 Zhōu Radical 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十九 志第九: 音樂二 Volume 29 Treatises 9: Music 2 1
History of Ming 《明史》 卷三百二十五 列傳第二百十三 外國六 浡泥 滿刺加 蘇門答喇 蘇祿 西洋瑣里 瑣里 覽邦 淡巴 百花 彭亨 那孤兒 黎伐 南渤利 阿魯 柔佛 丁機宜 巴剌西 Volume 325 Biographies 213: Foreign States 6 - Brunei, Malacca, Sumatra, Sulu Archipelago, Chola, Lampung, Kampar, Baihua, Pahang, Nakur, Lide, Lamuri, Aru, Johor, Terengganu, Safavid 1
History of Ming 《明史》 卷八十八 志第六十四 河渠六 Volume 88 Treatises 64: Rivers and Canals 6 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
小艇 小艇 亮乃備小艇百餘艘 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二五 列傳第十七  張纂 張亮 張耀 趙起 徐遠 王峻 王紘 Volume 25 Biographies 17: Zhang Zuan; Zhang Liang; Zhang Yao; Zhang Qi; Xu Yuan; Wang Jun; Wang Hong 13
艇百余 艇百餘 亮乃備小艇百餘艘 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二五 列傳第十七  張纂 張亮 張耀 趙起 徐遠 王峻 王紘 Volume 25 Biographies 17: Zhang Zuan; Zhang Liang; Zhang Yao; Zhang Qi; Xu Yuan; Wang Jun; Wang Hong 3
蜀艇 蜀艇 越舲蜀艇 Huainanzi 《淮南子》 卷二 俶真訓 Chapter 2: Starting with the Truth 2