Chinese Notes
Chinese Notes

使怒 shǐnù

shǐnù verb to exasperate
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (CC-CEDICT '使怒')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

Collection Document Title Occurrences
Xunzi 《荀子》 臣道篇第十三 Chapter 13: The Way of the Statesman 1
Records of the Grand Historian 《史記》 《大宛列傳》 Treatise on the Dayuan 1
Book of Han 《漢書》 卷六十一 張騫李廣利傳 Volume 61: Zhang Qian and Li Guangli 1
Book of Han 《漢書》 卷九十四下 匈奴傳 Volume 94b: Traditions of the Xiongnu 2 1
Records of the Grand Historian 《史記》 《屈原賈生列傳》 Biographies of Qu Yuan and Master Jia 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十 列傳第一百二十: 裴度 Volume 170 Biographies 120: Pei Du 1
History of Song 《宋史》 卷九十四 志第四十七 河渠四 Volume 94 Treatises 47: Rivers and Canals 4 1
History of Song 《宋史》 卷三百二十 列傳第七十九 蔡襄 呂溱 王素 余靖 彭思永 張存 Volume 320 Biographies 79: Cai Xiang, Lu Zhen, Wang Su, Yu Jing, Peng Siyong, Zhang Cun 1
History of Song 《宋史》 卷三百三十 列傳第八十九 任顓 李參 郭申錫 傅求 張景憲 竇卞 張瓌 孫瑜 許遵 盧士宗 錢象先 韓璹 杜純 杜常 謝麟 王宗望 王吉甫 Volume 330 Biographies 89: Ren Zhuan, Li Can, Guo Shenxi, Fu Qiu, Zhang Jingxian, Dou Bian, Zhang Gui, Sun Yu, Xu Zun, Lu Shizong, Qian Xiangxian, Han Shu, Du Chun, Du Chang, Xie Lin, Wang Zongwang, Wang Jifu 1
History of Song 《宋史》 卷四百二十五 列傳第一百八十四 劉應龍 潘牥 洪芹 趙景緯 馮去非 徐霖 徐宗仁 危昭德 陳塏 楊文仲 謝枋得 Volume 425 Biographies 184: Liu Yinglong, Pan 牥, Hong Qin, Zhao Jingwei, Feng Qufei, Xu Lin, Xu Zongren, Wei Zhaode, Chen Kai, Yang Wenzhong, Xie Fangde 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
使怒去 使怒去 楚使怒去 Records of the Grand Historian 《史記》 《屈原賈生列傳》 Biographies of Qu Yuan and Master Jia 2
汉使怒 漢使怒 漢使怒 Records of the Grand Historian 《史記》 《大宛列傳》 Treatise on the Dayuan 2