Chinese Notes
Chinese Notes

好用 hǎoyòng

hǎoyòng adjective useful / serviceable / effective / handy / easy to use
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '好用')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Xunzi 《荀子》 王制篇第九 Chapter 9: Royal Regulations 2
Garden of Stories 《說苑》 卷一 君道 Chapter 1: The Way of the Ruler 2
History of Ming 《明史》 卷二百六十七 列傳第一百五十五 馬從聘 張伯鯨 宋玫 范淑泰 高名衡 徐汧 鹿善繼 Volume 267 Biographies 155: Ma Congpin, Zhang Bojing, Song Mei, Fan Shutai, Gao Mingheng, Xu Qian, Lu Shanji 1
History of Ming 《明史》 卷二百四十五 列傳第一百三十三 周起元 繆昌期 周順昌 周宗建 黃尊素 李應昇 萬燝 Volume 245 Biographies 133: Zhou Qiyuan, Miao Changqi, Zhou Shunchang, Zhou Zongjian, Huang Zunsu, Li Yingsheng, Wan Jing 1
The Scholars 《儒林外史》 第五十四回 Chapter 54 1
Guoyu 《國語》 越語下 Discourses of Yue II 1
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷二十三 魏二 Chapter 23: Wei II 1
Records of the Grand Historian 《史記》 《龜策列傳》 Biographies of Diviners 1
Guanzi 《管子》 權修第三 Chapter 3: Cultivating Authority 1
History of Song 《宋史》 卷三百五十五 列傳第一百十四 賈易 董敦逸 上官均 來之邵 葉濤 楊畏 崔台符 楊汲 呂嘉問 李南公 董必 虞策 郭知章 Volume 355 Biographies 114: Jia Yi, Dong Dunyi, Shang Guanjun, Lai ZhiShao, Ye Tao, Yang Wei, Cui Taifu, Yang Ji, Lu Jiawen, Li Nangong, Dong Bi, Yu Ce, Guo Zhizhang 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
好用兵 好用兵 好用兵者亡 Huainanzi 《淮南子》 卷十五 兵略訓 Chapter 15: Military Planning 8
好用凶器 好用兇器 好用兇器 Huainanzi 《淮南子》 卷十二 道應訓 Chapter 12: Responses of the Way 5
好用小 好用小 其失在君好用小善而已 Garden of Stories 《說苑》 卷一 君道 Chapter 1: The Way of the Ruler 3
晋好用 晉好用 晉好用兵 Records of the Grand Historian 《史記》 《天官書》 Astronomy 2
好用立 好用立 帝好用立枷 History of Ming 《明史》 卷二百四十一 列傳第一百二十九 周嘉謨 張問達 汪應蛟 王紀 孫瑋 鍾羽正 陳道亨 Volume 241 Biographies 129: Zhou Jiamo, Zhang Wenda, Wang Yingjiao, Wang Ji, Sun Wei, Zhong Yuzheng, Chen Daoheng 2